Geef uw mening over duurzame energie in de gemeente

Dinsdag 3 november 2020

Gemeente Bernheze werkt in de energieregio Noordoost-Brabant mee aan de Regionale Energiestrategie (RES). Met de RES werken we samen aan een duurzame toekomst.

Een rode draad is dat Noordoost-Brabant werkt vanuit de ambitie dat de energietransitie haalbaar en betaalbaar is. Met oog voor innovatie en zorgvuldig gebruik van de ruimte. In de RES beschrijven we hoe en waar we als energieregio duurzame energie gaan opwekken.

Uw mening is belangrijk

Daarbij is de mening van inwoners uit de regio belangrijk. U kunt meedoen aan een online onderzoek. Als betrokken inwoner kunt u uw vragen, wensen en verwachtingen delen. Bijvoorbeeld:

  • Hoe kijkt u aan tegen zonne-energie, bijvoorbeeld op je dak of veld?
  • Wat verwacht u van de overheid als het gaat om energie besparen?
  • Op welke manier wilt u meedenken over de thema’s rond de RES?

Het onderzoek loopt t/m 4 december. De uitkomsten hiervan worden opgenomen in de volgende versie van de Regionale Energiestrategie. De regionale overheden willen het plan in de eerste helft van 2021 definitief vaststellen.

U vindt de vragenlijst op www.hetpon.nl/res-nob.

Meer informatie vindt u op ww.resnob.nl.

Meer nieuws