Corona en handhaving

Maandag 9 november 2020

Vanwege de snelle toename van het aantal coronabesmettingen, heeft de regering de maatregelen landelijk aangescherpt. Handhavers en politie zorgen ervoor dat deze maatregelen worden nageleefd. Zij houden toezicht en spreken ondernemers en burgers aan die zich niet aan de maatregelen houden. En er wordt extra gecontroleerd op plaatsen waar veel mensen komen zoals: het Bomenpark, winkelgebieden, natuurgebieden van de verschillende dorpen in onze gemeente en sportclubs.

Naleving maatregelen

We zien dat veel mensen in de gemeente zich goed aan de maatregelen houden. Er zijn, tijdens de tweede golf, nog geen boetes of officiële waarschuwingen uitgedeeld. De komende tijd handhaven boa’s en politie strenger en sneller op de maatregelen. Houd u zich niet aan de regels? Dan loopt u het risico op een boete.

Aanvullende maatregel t/m 18 november

Houd je aan de opgelegde maatregelen. Ontvang zo min mogelijk bezoek. Dit is een belangrijke maatregel waarmee u kunt helpen het virus snel weer onder controle te krijgen. Mocht u toch bezoek ontvangen, beperk dit dan tot maximaal 1 groep van maximaal 2 personen per dag en zorg ervoor dat mensen 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden. Buiten mag je samenkomen met maximaal twee mensen.

Veilig boodschappen doen

Boodschappen doen is helaas geen gezellig uitje meer. Voor het doen van boodschappen geldt nog steeds: Doe de boodschappen zoveel mogelijk alleen. Beperk het aantal keer boodschappen doen en vermijd ook voor de sint-inkopen drukke momenten.

Melden

Melding van overtredingen is in het belang van ieders veiligheid en gezondheid. Wanneer u een overtreding constateert, zoals bijvoorbeeld feesten met groepen of samenkomsten in natuurgebieden of het buitengebied, dan kunt u dit melden bij de politie via 0900 8844. Er kan dan direct een kijkje worden genomen. U kunt dit ook melden via veiligheid@bernheze.org. We kunnen op deze schriftelijke melding helaas niet direct reageren.

Deze stap is nu nodig zodat zich ook weer sneller een nieuw perspectief aandient: een samenleving waarin we zo goed mogelijk omgaan met het virus. In de zorg en in ons dagelijks leven. Waar we samen kunnen zijn. Met familie en vrienden, tijdens blije en verdrietige momenten.

Het is een zware tijd. En ook al zijn we het soms zat, we moeten het samen volhouden. Voor jezelf en voor elkaar.

Meer nieuws