Gemeente en parochie ontwikkelen natuur in het Aa-dal

Maandag 30 november 2020

Gemeente Bernheze en Parochie Heilige Augustinus ontwikkelen samen drie percelen in het Aa-dal tot natuurlijker gebieden. Zij planten bomen en houtwallen, graven poelen en natuurvriende-lijke oevers en zaaien bloemrijke graslanden in. De werkzaamheden starten medio december 2020. Einde werkzaamheden is gepland omstreeks februari 2021.

Natuurontwikkeling als compensatie

De aanleiding van deze natuurontwikkeling is de verbreding van de provinciale weg N279. Dat zorgde voor een aantasting van natuur- en landschapswaarden. Verschillende gebiedspartijen vinden het belangrijk dat die aantasting wordt gecompenseerd. Daarom investeert de provincie nu in natuurontwikkeling in het Aa-dal.

Meerdere doelen

Met deze natuurontwikkeling worden meerdere doelen gediend. Met de aanplant van houtwallen en bomen langs de Aa krijgt Heeswijk-Dinther weer een kleinschaliger beekdallandschap terug. Met de ontwikkelingen op de percelen aan Droevendaal kunnen we meer water uit de kern ber-gen op die percelen bij hevige regenval. In het gebied tussen Aa-kantstraat (Avonturenbos) en het sportpark ontwikkelen we op deze manier een aaneengesloten gebied met natuurlijke kwali-teiten, zonder het oorspronkelijke (agrarische) cultuurlandschap aan te tasten. Hetzelfde geldt voor het perceel achter Servaes. Vanuit dit cultureel centrum kunt u in het vervolg uitkijken op dit natuurlijke gebiedje én een aangenaam ommetje maken.    

Dit project wordt financieel mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant.

Meer nieuws