Natuur in de wijk

Dinsdag 12 januari 2021

Meer natuur en nestkastjes in Heesch om vogels en insecten te helpen.

Binnen de bebouwde kom is het voor dieren vaak lastig om te overleven door een gebrek aan veilige plekjes en steeds schaarser wordend voedsel. Biodiversiteit is belangrijk, ook in de bebouwde kom.

Proef in Heesch Zuid

Daarom doen wij mee aan het project ‘Natuur in de Wijk’. Een project waarin meer natuur en nestplaatsen gerealiseerd worden in Heesch. We starten met een proef in Heesch Zuid.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op www.natuurindewijk.nl.

Meer nieuws