Kansen benutten met actief economisch beleid

Maandag 1 maart 2021

De coronacrisis houdt aan en de stip op de horizon is nog niet in beeld. Als gemeente doen we alles wat in onze mogelijkheden ligt om die stip scherper te krijgen en tot die tijd verlichting te bieden waar dat kan.

Met onze Online talkshow ’Ondernemen in coronatijd’ hebben we zoveel mogelijk tips en adviezen gegeven. Ik realiseer me dat er niet voor iedereen een oplossing is en dat het voor een aantal ondernemers in onze gemeente loeizwaar is.
Door steunmaatregelen van het Rijk zijn de economische effecten van corona voor een deel opgevangen maar voor vele ondernemers in enkele sectoren is de economische schade en maatschappelijke impact ongekend groot. Dat maakt dat het actief economisch beleid door de gemeente belangrijk is en blijft. Uitgangspunt is om samen een visie te ontwikkelen, om zo kansen te benutten en de doelstellingen te versterken. Daarvoor hebben we meerdere gesprekken gevoerd met een groot aantal belanghebbenden en partners binnen de gemeente en in het werkgebied. Omdat we een breed draagvlak willen. Economisch beleid is immers alleen succesvol als alle partijen – intern en extern - zich er sterk voor maken. Voor mij is het een uitdaging en een vanzelfsprekendheid om elkaar op te zoeken, te vinden en aan de slag te gaan.

Willem van den Brand
Bedrijfscontactfunctionaris

Meer nieuws

RSS feed van de nieuwsberichten