Samen Nistelrode in oprichting

Maandag 22 maart 2021

De Dorpsraad Nistelrode, ONS welzijn en de gemeente Bernheze zijn eind vorig jaar samen de pilot ‘Samen Nistelrode’ gestart met de bedoeling om de relatie tussen burgerinitiatieven, welzijnswerk en gemeente te vernieuwen. We werken aan een stevige(re) samenwerking in Nistelrode: ‘Samen Nistelrode‘.

Gezamenlijk maken we ons sterk met de lokale vrijwilligersorganisaties op het gebied van welzijn om de activiteiten beter met elkaar en op de actuele behoeften van de inwoners af te stemmen. Het betreft het samen organiseren van welzijnsactiviteiten en het zo nodig helpen bij de toeleiding naar professionele diensten zoals welzijn, zorg, werk en inkomen.

Afgelopen periode hebben meerdere lokale organisaties zoals Buren Hulp Nisseroi, KBO, Zonnebloem, ONS welzijn, GGD en anderen, met elkaar de bestaande tekortkomingen in de lokale dienstverlening in beeld gebracht en de verbeteringen daarvoor met de gemeente gedeeld. Dit samenwerkingsproject is mede hierdoor gestart.

ONS welzijn heeft extra uren opbouwwerk gekregen om de onderlinge verbinding tussen de lokale organisaties vorm te geven. Corrie van Mierlo, sociaal werker bij ONS welzijn, ondersteunt dit project. Zij is gestart met haar kennismakingsronde met de lokale organisaties. Voor vragen en verdere ondersteuning is zij bereikbaar via het centrale telefoonnummer van ONS Welzijn: 088-3742525.

Zodra Cultureel Centrum Nesterlé weer open is na de lockdown, is Corrie maandagmiddag, dinsdagmiddag en donderdagmiddag daar aanwezig. Loopt u dan gerust eens binnen om met haar kennis te maken of voor een vraag rondom wonen, zorg en welzijn.

Meer nieuws