BSOB peilt vertrouwen in de WOZ-waarde

Dinsdag 6 april 2021

Hoeveel vertrouwen heeft u in de WOZ-waarde? Worden de WOZ-waardes op een vakkundige manier bepaald? De belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) wil het allemaal weten in een nieuwe enquête. Wilt u meewerken aan dit onderzoek?

Kijk op: www.bs-ob.nl/vertrouwen 

Meer nieuws