Sluitende kadernota: Bernheze blijft investeren

Donderdag 8 april 2021

Bernheze heeft een financieel solide positie. Het is gelukt om weinig tot geen bezuinigingen door te voeren en een sluitende kadernota te presenteren. We kunnen blijven investeren in landbouw, wonen, toerisme en recreatie en het sociaal domein. En in onze eigen organisatie, zodat wij een organisatie hebben die op orde is en wij een goede dienstverlening kunnen bieden aan onze inwoners.

Greep uit de investeringen

Een greep uit (verdere) investeringen zijn Traverse in Heeswijk, kunstgras voetbalvelden, (ver)nieuwbouw basisscholen Op Weg en Toermalijn, integrale toegang sociaal domein (Wegwijzer), energieagenda, woningbouw in de kernen, gemeenschapshuis De Pas, erfgoedvisie, transitie landbouw en veiligheid.

Volg de commissievergaderingen online

De gemeenteraad behandelt binnenkort de kadernota die gaat over de diverse beleidsvoornemens en financieel perspectief voor de periode 2022-2025. Daaraan voorafgaand wordt de nota besproken in de commissies van 26, 28 en 29 april. Deze vergaderingen kunt u volgen.

Meepraten tijdens een commissievergadering

Tijdens commissievergaderingen heeft u 5 minuten de tijd om de commissie toe te spreken over een onderwerp dat op de agenda staat. Zo kunt u uw mening geven, een probleem uitleggen of een verzoek toelichten. Als u gebruik wilt maken van deze mogelijkheid, moet u zich aanmelden bij de griffie. Dat kan met een e-mail aan griffie@bernheze.org.

Meer nieuws