Wandelen in het buitengebied: hond aan de lijn

Maandag 12 april 2021

Ons veelzijdige buitengebied nodigt uit tot een mooie wandeling. De wegen tussen akkers en weiden met grazend vee vormen een uitgelezen gebied om een frisse neus te halen voor wandelaars en hun trouwe viervoeter. Bossen en heidevelden zijn ook geweldige plekken om tot rust te komen of juist wat energie kwijt te raken. Fijn als de hond dan mee kan. In het buitengebied van Bernheze mogen honden op openbaar terrein los lopen. U hoeft de poep daar niet op te ruimen.

Dit geldt niet op andermans terrein. Mede namens agrariërs, natuurverenigingen en terreinbeherende organisaties vragen wij u daarom om aandacht voor het volgende:

Parasiet gevaarlijk voor koeien

Wat veel hondenbezitters niet weten, is dat in uitwerpselen van honden een parasiet zit: neospora caninum. Honden hebben daar geen last van, koeien wel. Via het voer zorgt de parasiet ervoor dat drachtige koeien de vrucht afstoten. Graag uw medewerking om het besmettingsgevaar bij koeien zoveel mogelijk te voorkomen. Dit kan door uw hond aan te lijnen en er zo voor te zorgen dat uw hond geen ontlasting achterlaat in de weilanden.

Vanaf april worden er weer reekalfjes geboren

De rust van de jonge reeën wordt verstoord als mensen of honden te dichtbij komen. Als ze worden aangeraakt door mensenhanden of besnuffeld door een hond, kan de moeder haar jong verstoten vanwege de geur. Dan is het reekalfje kansloos om te overleven. Houd uw hond dus aan de lijn en als u in een losloopgebied bent, let op uw hond. Voorkom dat de hond bij een kalf snuffelt of het dier opjaagt.

Grondbewoners hebben rust nodig

In de heide en het bos broeden nu veel vogels zoals wilde eend, houtsnip, veldleeuwerik. Omdat ze hun nest op de grond hebben, zijn ze extra gevoelig voor verstoring. Dassen maken hun holen in de grond en komen ’s avonds pas bovengronds. Als overdag honden rond hun burcht hebben gelopen ruiken ze dat ’s avonds nog. Omdat een hond voor hen een vijand is, blijven ze in hun hol en kunnen geen voedsel gaan verzamelen. Niet voor henzelf, maar ook niet voor hun jongen.

Maashorst

Gaat u wandelen in De Maashorst, dan moet u uw hond aanlijnen. Er zijn daar wel losloopgebieden. Op www.bezoekdemaashorst.nl vindt u een kaartje.

Bebouwde kom

Binnen de bebouwde kom moet uw hond aan de lijn lopen. U ruimt zelf de hondenpoep op. Er zijn speciale plekken waar uw hond los mag lopen. Hier ruimt de gemeente de hondenpoep op. Honden mogen niet op sportvelden en speelterreinen komen.

Meer nieuws

RSS feed van de nieuwsberichten