Windenergie in grensgebied met Meierijstad

Maandag 12 april 2021

In 2021 stelt de gemeente Meierijstad het ‘Afwegingskader Wind’ op. In dit document beschrijft Meierijstad onder welke voorwaarden plaatsing van windturbines binnen de gemeente mogelijk is. Hiervoor voert Meierijstad de komende tijd een technisch haalbaarheidsonderzoek uit én gaat ze in verschillende fasen in gesprek met inwoners en andere belanghebbenden.

Meierijstad gaat graag met u in gesprek over wat zij de komende tijd gaan doen om de mogelijkheden voor windenergie in Meierijstad nader te verkennen. Daarom organiseert Meierijstad 5 digitale bijeenkomsten in april en mei. Omwonenden van de 4 zoekgebieden ontvangen per brief (PDF, 174.5 kB)een uitnodiging voor de gespreksavonden over hun omgeving. Daarnaast is er in mei een vijfde, algemene informatieavond, voor de overige geïnteresseerden.

Data

  • donderdag 22 april: zoekgebied 3 - Wijboschbroek langs de Zuid-Willemsvaart/N279
  • maandag 17 mei: Algemene informatieavond

De bijeenkomsten starten telkens om 19.30 uur en duren tot 21.00 uur. De bijeenkomst vindt digitaal plaats via Zoom. Aanmelden kan via www.meierijstad.nl/duurzaamheid. Meer informatie over windenergie en de informatieavonden vindt u ook op deze website.

Meer nieuws