Meierijstad, Boekel en Bernheze lanceren Mobiliteitscentrum PIM Werkt

Donderdag 6 mei 2021

Naar aanleiding van de Coronacrisis denken overheden na hoe zij de gevolgen van de crisis op de arbeidsmarkt kunnen opvangen en over mogelijkheden om hierop in te spelen. De Coronacrisis leidt tot verschuiving van arbeidspotentieel tussen sectoren (bijvoorbeeld afname horeca / toename logistiek). Ervaringen uit het verleden leren ons dat een crisis, zeker bij grote bedrijven, kan leiden tot een grote uitstroom van personeel (Ricoh Den Bosch / MSD Oss). Verschuivingen op de arbeidsmarkt worden verder veroorzaakt door de conjunctuur en transities zoals digitalisering.

Mobiliteitscentrum voor iedereen met vragen rondom werk

Om sneller en efficiënter op bovenstaande ontwikkelingen in te kunnen spelen heeft de gemeente Meierijstad in overleg met de gemeenten Boekel en Bernheze een mobiliteitscentrum ontwikkeld als lokaal verlengstuk van het Werkgeverservicepunt (WSP). De kracht van het mobiliteitscentrum op een locatie buiten het gemeentehuis is de laagdrempeligheid. Een fysieke plek waar iedereen met vragen rondom werk geholpen kan worden. IBN participeert mee en kan ondersteuning bieden aan de groep met een verminderde loonwaarde. Maar ook werkzoekende en mensen met een loopbaanvraagstuk kunnen een afspraak maken. Het is ook een plek waar werkgevers advies krijgen op het gebied van heroriëntatie, opleidingsvraagstukken en personeelstekort.

QUOTE van wethouder Rien Wijdeven:

“Het Mobiliteitscentrum helpt om beter in te spelen op veranderingen in de arbeidsmarkt. Eén van de activiteiten die worden ontwikkeld vanuit het oogpunt van preventie zijn de van werk naar werk trajecten. Dit zijn trajecten waarbij werknemers die met ontslag bedreigd worden een traject naar ander werk aangeboden krijgen. Hiermee voorkomen we werkloosheid in de toekomst en kijken we voortijdig naar een duurzame doorbemiddeling.”

Intensieve samenwerking met uitzendorganisaties

Wij zien al langere tijd dat met name commerciële organisaties succesvol zijn op de arbeidsmarkt. Veel ondernemers zoeken voor de personele groei van hun bedrijf contact met uitzendbureaus en recruiters. Commerciële organisaties richten zich ook op mobiliteit en werk-nemersdienstverlening, zijn sterk digitaal ontwikkeld, succesvol in hun aanpak en beschikken over een groot netwerk. De gemeente Meierijstad heeft het initiatief genomen om samen met Boekel en Bernheze een mobiliteitscentrum op te zetten waarin zij ook intensief gaan samenwerken met uitzendorganisaties USG People en Hobij.

De dienstverlening van PIM Werkt

 • Het Mobiliteitscentrum PIM Werkt gaat met de volgende zaken aan de slag:
 • Ontwikkelen van publiek-private samenwerking voor een integrale en ontschotte arbeidsmarktbemiddeling.
 • Het bieden van werkgever- en werknemerdienstverlening.
 • Digitale en fysieke dienstverlening.
 • Ondersteunen van mobiliteit tussen sectoren die krimpen en sectoren die groeien.
 • Bieden van ondersteuning aan ZZP-ers.
 • Bieden van een loket voor loopbaanontwikkeling.

Lokaal met regionale en landelijke verbinding

Het Mobiliteitscentrum PIM Werkt wordt als een fysieke locatie gesitueerd aan de Markt 3 in het centrum van Veghel. Het mobiliteitscentrum gaat intensief samenwerken met het Regionaal Mobiliteitsteam dat gevormd zal worden vanuit de arbeidsmarktregio Noordoost Brabant. Dankzij de samenwerking van regionale en landelijke partners kan PIM Werkt zo ook verbinding maken met een regionale en landelijke infrastructuur voor alle faciliteiten rond werknemer- en werkgeverdienstverlening.

Organisaties betrokken bij de oprichting

De volgende organisaties zijn betrokken bij de oprichting van het Mobiliteitscentrum PIM Werkt:

 • FNV
 • UWV
 • Landelijke uitzendorganisatie: USG People
 • Lokale uitzendorganisatie: HOBIJ Veghel
 • Rabobank
 • IBN
 • WSD
 • De Leijgraaf (MBO onderwijs)
 • AantWerk (MVO platform)
 • Regionaal Werkbedrijf Noordoost Brabant Werkt
 • POM (Platform Ondernemend Meijerijstad)
 • Gemeenten Meierijstad, Boekel en Bernheze

Meer informatie over mobiliteitscentrum PIM werkt 

Meer nieuws

RSS feed van de nieuwsberichten