Overeenkomst stimuleringsbijdrage Ruimte voor Ruimte

Donderdag 24 juni 2021

Woensdag 23 juni ondertekenden wethouder Pieter van Dieperbeek en gedeputeerde Eric Ronnes, de overeenkomst voor de stimuleringsbijdrage Ruimte voor Ruimte. Voor iedere ruimte-voor ruimte kavel, die in Bernheze wordt gerealiseerd, in samenwerking met de Ontwikkelmaatschappij Ruimte voor Ruimte, krijgt de gemeente 50.000 euro van de provincie. “Het geld besteden we aan het bevorderen van de leefbaarheid en de kwaliteit van het buitengebied. Een mooie en belangrijke impuls”, aldus wethouder van Dieperbeek, “want zowel de transitie van de landbouw, als zorgvuldige inpassing van woningbouw, is nodig voor een mooi en gezond buitengebied van Bernheze.”

Ruil

De Ruimte voor Ruimte regeling kan uitkomst bieden voor (agrarische) ondernemers, die willen stoppen met hun bedrijf. Met deze regeling kan een ondernemer, in ruil voor de sloop van (agrarische) bebouwing een nieuwe woning bouwen. Agrarische ondernemers verkopen de rechten van de te slopen stallen, schuren of overige (agrarische) bedrijfsbebouwing

Gevarieerd woningaanbod

De afgelopen jaren zijn al Ruimte-voor-Ruimte woningen gebouwd in het buitengebied van Bernheze. Met het verdwijnen van stallen en de komst van woningen en andere bedrijvigheid verandert het buitengebied. Dat vergt noodzakelijke kwaliteitsinvesteringen, zoals landschappelijke inpassing en verbetering van de infrastructuur. Zeker als er nog meer woningen worden gebouwd. Wethouder Pieter van Dieperbeek: “Hoe we het geld in gaan zetten, hebben we nog niet bepaald. We gaan we in ieder geval inzetten op een gevarieerder aanbod; woningen in diverse prijsklassen voor diverse doelgroepen en mogelijk ook geclusterd, zoals zelfstandig wonen met zorg in de buurt.”

Samenwerking Ontwikkelmaatschappij

Door te bevorderen dat Ruimte-voor-Ruimte-titels vooral afkomstig zijn van de Ontwikkelmaatschappij, snijdt het mes aan twee kanten. Als gemeente krijgen we meer grip op waar welke woningen worden gebouwd en de provincie verdient voor een deel de voorgefinancierde sanering van de intensieve varkenshouderij terug. En daarbij komt er nu ook geld vrij voor nieuwe investeringen in de kwaliteit van het buitengebied van Bernheze. “Een win-win-win-situatie”; aldus gedeputeerde Ronnes, “De transitie van de landbouw levert zo op dat veel intensieve veehouderijen kunnen stoppen; het milieu schoner wordt en er gebouwd kan worden in goed overleg met de gemeente

Om in aanmerking te komen voor de stimuleringsbijdrage, moeten er al dertig Ruimte voor Ruimte titels zijn gerealiseerd. In Bernheze is dat het geval, waardoor we nu de overeenkomst hebben gesloten.

Meer nieuws