Koninklijke erepenning voor fanfare St. Lambertus Nistelrode

Zondag 5 september 2021

Op zondag 5 september reikte burgemeester Marieke Moorman een Koninklijke Erepenning met bijhorende oorkonde uit aan fanfare St. Lambertus in Nistelrode. De Koninklijke Erepenning is toegekend ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van deze vereniging.

Op 1 september 1946 vond de oprichtingsvergadering plaats. In de loop der jaren heeft de fanfare zich muzikaal sterk ontwikkeld en speelt in de klasse Uitmuntendheid. Op dit moment telt de fanfare 83 leden.

Fanfare St. Lambertus neemt een bijzondere positie in binnen de gemeente Bernheze en speciaal binnen de kern Nistelrode. Zij draagt bij aan het in stand houden van onze Brabantse cultuur. De fanfare is zeer actief op allerlei gebied en vaak aanwezig bij feestelijke en droevige gebeurtenissen. De gemeenschap van Nistelrode draagt de fanfare een warm hart toe.

Fanfare St. Lambertus bestaat uit een fanfare en een slagwerkgroep. Jaarlijks organiseert zij diverse concerten en serenades. De fanfare neemt vaak deel aan concoursen, uitwisselingen en Brabantse kampioenschappen. Ze brengt serenades bij diverse jubilea en andere gebeurtenissen.
Om de drie jaar organiseert de fanfare de Night of the Music, een hoogstaand muzikaal evenement met solisten en diverse gastmuzikanten. De Night is in Nistelrode en omgeving inmiddels een begrip.

In 1965 is Muziekkapel ‘De Dûrzakkers’ opgericht. Dit zijn leden uit de fanfare die naast de normale optredens onder andere pleinfeesten organiseren en zeer actief zijn tijdens Carnaval.

Fanfare St. Lambertus is een onmisbare schakel in de samenleving. Er wordt veel tijd en energie gestoken in het opleiden van de jeugd, zodat er van onderaf voldoende aanwas is om het ledenbestand van de fanfare op peil te houden. Er is een (jeugd)opleiding, een jeugdorkest en jeugdslagwerkgroep binnen de fanfare. Regelmatig verzorgen de jeugdleden bijzondere concerten. De fanfare hanteert het motto: jong geleerd is oud gedaan.

De Koninklijke Erepenning is een onderscheiding van Zijne Majesteit de Koning, die wordt uitgereikt aan verenigingen en instellingen die tenminste vijftig jaar of een veelvoud van 25 jaar bestaan en een belangrijke plaats in de samenleving innemen.

Meer nieuws

RSS feed van de nieuwsberichten