Onderzoek in de ondergrond naar aardwarmte

Dinsdag 28 september 2021

Begin oktober start er in het buitengebied van Oss en Heesch een onderzoek in de ondergrond naar aardwarmte. Dit landelijke onderzoek van de Rijksoverheid verzamelt informatie over de samenstelling van de ondergrond. Daarmee is in de toekomst nauwkeuriger in te schatten waar de winning van aardwarmte mogelijk is. Het onderzoek wordt in Oss uitgevoerd in het zuiden en uiterste zuidwesten van Oss en in het noorden van Heesch.

Seismisch onderzoek

Aardwarmte is warm water dat van nature diep in de ondergrond aanwezig is. Bij seismisch onderzoek worden geluidsgolven de ondergrond in gestuurd om zo de dikte en ligging van de onderliggende aardlagen in kaart te brengen. Bewoners en bedrijven in de directe omgeving ontvangen hierover een brief.

Wie werken er aan dit onderzoek?

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat financiert dit landelijk onderzoek dat ‘Seismische Campagne Aardwarmte Nederland’ (SCAN) heet. SCAN wordt uitgevoerd door TNO en EBN (Energie Beheer Nederland).

Aardwarmte mogelijk vervanger van aardgas

Gemeente Bernheze wil in 2050 energieneutraal zijn. Om dat goed te doen is het belangrijk daar al op tijd mee te starten en dat begint met plannen maken. We werken daarbij in Bernheze aan energie besparen en energie duurzaam opwekken. Dat betekent onder andere dat we in 2050 geen aardgas meer als brandstof voor warmte in gebouwen gebruiken. Daarvoor gaan we stapsgewijs van aardgas naar andere energiebronnen, zoals warmtepompen of aquathermie. Gemeente Bernheze stelt daarom momenteel een Transitievisie Warmte op. Daarin nemen we ook de mogelijkheden voor aardwarmte op.

Kijk voor meer informatie op www.scanaardwarmte.nl of www.bernheze.org/duurzaamheid.

Meer nieuws

RSS feed van de nieuwsberichten