Ontmoeting en verbinding in de Week tegen Eenzaamheid

Dinsdag 28 september 2021

Eenzaamheid is in coronatijd bij veel mensen nog meer voelbaar geworden. De gemeente Bernheze vindt het tegengaan van eenzaamheid belangrijk. Als we eenzaamheid een halt willen toeroepen blijft een gezamenlijke aanpak nodig. In onze kernen, in de buurt, in de wijken, in de straat. In onze kernen zijn veel initiatieven voor onze inwoners, voor jong en oud. De komende tijd werken we aan het ruimer onder de aandacht brengen van alle initiatieven die er zijn.

Lokale aanpak eenzaamheid

Het tweejarig uitvoeringsplan aanpak eenzaamheid is door de gemeente samen met organisaties gemaakt. Hierin geven we aan dat de aanwezigheid van vrijwilligers en professionals in de wijken zeer waardevol is. Zij hebben persoonlijk contact en zij kunnen eenzaamheid (eerder) herkennen en signaleren. Zij zijn de oren en ogen in de wijken. Hoe eerder eenzaamheid wordt (h)erkend, hoe meer we kunnen doen voor iemand.

In onze kernen zijn veel initiatieven voor onze inwoners, voor jong en oud. Er zijn talloze voorbeelden van wekelijkse activiteiten door diverse organisaties. Denk aan ontmoetingsmiddagen, eetcafé, kluscafé, mantelzorgondersteuning, wandelen voor mensen met dementie en mantelzorgers, alzheimer café, koffieochtenden, vervoersdiensten.

Met wie kunt u contact opnemen?

Om te weten wat er in de kernen allemaal gebeurt, kunt u contact opnemen met burgerinitiatieven zoals:

Op de website van Hulpwijzer Bernheze vindt u activiteiten die in de kernen worden georganiseerd. Ook kunt u contact opnemen met ONS welzijn. ONS welzijn ondersteunt de vrijwilligersorganisaties, dorps- en buurtinitiatieven en is op de hoogte van wat zij doen. Te bereiken via info@ons-welzijn.nl of 088-374 2525.

Wegwijzer

Maakt u zich zorgen over een inwoner die mogelijk eenzaam is, of ervaart u het zelf, neem dan contact op Wegwijzer. Wegwijzer is de centrale toegang van de gemeente Bernheze voor alle vragen over welzijn, zorg, wonen en inkomen. De professionals van Wegwijzer kunnen u helpen met uw vraag, als het nodig is schakelen zij de juiste hulp in. Soms kan iemand worden geholpen met een voorziening en/of activiteit in de buurt, of mensen om u heen die kunnen helpen of kan hulp op maat nodig zijn. U bereikt Wegwijzer via: wegwijzer@bernheze.org of 0412-45 88 88.

Minder eenzaamheid onder ouderen

Met het actieprogramma Eén tegen eenzaamheid wil de overheid de trend van eenzaamheid onder ouderen doorbreken. Dit doen we met een brede beweging in de samenleving die ervoor staat dat ouderen meedoen en voelen dat ze ertoe doen – ook als ze minder vitaal en actief zijn. Samen.

Meer nieuws

RSS feed van de nieuwsberichten