Peilingen onder burgers: veiligheidsmonitor en burgerpeiling

Dinsdag 5 oktober 2021

Veiligheidsmonitor – onderzoek naar veiligheid en leefbaarheid in Bernheze

Hoe veilig voelt u zich in uw buurt? Bent u slachtoffer geweest van een misdrijf? Wat vindt u van de voorzieningen en het onderhoud in uw buurt? Deze en andere vragen stellen wij de komende periode aan 2.800 inwoners van de gemeente Bernheze. Met de uitkomsten van de enquête krijgt de gemeente een goed beeld van de veiligheidssituatie en de leefbaarheid in uw woonomgeving en van de mogelijkheden tot verbetering.

Veiligheid en leefbaarheid wordt gemeten

De enquête wordt gehouden om de sociale veiligheid en leefbaarheid te meten. Het onderzoek vindt iedere 4 jaar plaats onder een selectie van inwoners uit alle kernen van de gemeente. De resultaten kunnen we vergelijken met die van voorgaande jaren. Begin 2020 is in het buitengebied een soortgelijk onderzoek gehouden naar de veiligheid en leefbaarheid in het buitengebied.

De vragen in deze enquête gaan over de kwaliteit van de woonomgeving, voorzieningen in de buurt en het onderhoud, maar ook over overlast en problemen, (on)veiligheid en criminaliteit. Zo krijgen wij een beter beeld van de huidige situatie en waar u mogelijk last van ondervindt. De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit onderzoek om bijvoorbeeld te bepalen waar de handhavingscapaciteit van de boa’s op ingezet wordt. De uitkomsten worden ook besproken met de politie om zo samen een beeld te krijgen wat er speelt in de kernen.

Vul de enquête in

2.800 inwoners van Bernheze hebben op 5 of 6 oktober een brief ontvangen waarin ze worden uitgenodigd een vragenlijst op internet in te vullen. Deze inwoners zijn willekeurig gekozen. Wie liever een schriftelijke vragenlijst ontvangt, kan er een opvragen en krijgt deze vervolgens thuisgestuurd. Onderzoeksbureau Dimensus uit Breda voert het onderzoek uit. Alleen als veel mensen meedoen ontstaat een goed beeld van de leefbaarheids- en veiligheidssituatie in onze gemeente. Wij stellen het daarom zeer op prijs als u meedoet.

Resultaten en terugkoppeling

De uitkomsten van de enquête worden omgezet naar een zogenoemde veiligheidsmonitor. Deze monitor wordt verwacht in januari 2022. Wij zullen de resultaten daarvan met u terugkoppelen door een publicatie in DeMooiBernhezeKrant en op onze website te plaatsen.

Burgerpeiling – waar staan we als gemeente Bernheze

Wat leeft er onder inwoners van Bernheze? Wat vindt u van de voorzieningen in de gemeente? Betrekken we u voldoende bij het maken van plannen? Voelt u zich veilig in uw eigen buurt? Dit zijn een paar van de vragen die aan de deelnemers gesteld worden in de burgerpeiling ‘Waar Staat Je Gemeente’.

De onderwerpen waar de gemeente graag uw mening over wil, zijn:

 • Woon- en leefklimaat
  Denk hierbij prettig wonen, veiligheid, onderhoud, aanwezige voorzieningen in de nabije omgeving en de relaties en contacten met buurtbewoners.
 • Relatie burger – gemeente
  Denk hierbij aan het vertrouwen in de manier waarop de gemeente wordt bestuurd, de wijze waarop inwoners betrokken worden bij initiatieven in de gemeente bij het bedenken van een plan en bij de uitvoering ervan.
 • Directe dienstverlening
  Denk hierbij aan de mate waarin inwoners in contact staan met de gemeente en op de beleving van het faciliterend opstellen, de communicatie en de geboden diensten.
 • Zorg en welzijn
  Denk hierbij aan dat het goed gaat met inwoners, de mogelijkheden om deel te nemen aan het maatschappelijk leven en de ondersteuning.

Wie krijgt een uitnodiging?

Het onderzoek vindt in oktober plaats onder 2.500 inwoners. Als u geselecteerd bent ontvangt u de vragenlijst die u online of schriftelijk kunt invullen. Onderzoeksbureau Dimensus uit Breda voert het onderzoek uit. Uw antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en anoniem gerapporteerd aan de gemeente (conform de regels van de gedragscode voor onderzoek en statistiek).

Wat gaan we doen met de uitkomsten?

De Burgerpeiling is een veelgebruikte vragenlijst in gemeenten en levert betrouwbare en vergelijkbare inzichten waarmee wij als gemeente de omstandigheden en behoeften van onze inwoners kunnen inventariseren. Uw mening helpt de gemeente om haar inwoners beter te betrekken bij het maken van gemeentelijke plannen en onze dienstverlening beter af te stemmen op uw behoeften.

Resultaten en terugkoppeling

In het eerste kwartaal van 2022 zijn de resultaten van het onderzoek bekend. We zullen deze bekendmaken in DeMooiBernhezeKrant en op onze website. Ook kunt u enkele weken daarna de resultaten terugvinden op www.waarstaatjegemeente.nl.

Meer nieuws

RSS feed van de nieuwsberichten