Uniek Romeins bronzen drinkservies uit Nistelrode krijgt plek in Bernheze

Dinsdag 12 oktober 2021

De gemeente Bernheze en het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) te Leiden hebben de handen ineen geslagen om de Romeinse bronsschat van Nistelrode, gevonden in 2004 bij de aanleg van de A50, weer een plek te geven in de gemeente Bernheze. Niet letterlijk, maar op een manier die recht doet aan de vondst, het verhaal en de plek waar de voorouders het servies gebruikten voor feesten en drinkgelagen.

Beleefbaar maken van erfgoed

In de nieuwe Erfgoedvisie van Bernheze (2020) is het zichtbaar en beleefbaar maken van het Bernhezer Erfgoed een belangrijke speerpunt van het nieuwe beleid. Als startsein voor het belevingsconcept worden de komende weken de voorwerpen van de bronsschat met moderne scantechnieken 3-dimensionaal gescand door een gespecialiseerd bedrijf. Dat gebeurt met uiterste voorzichtigheid in het Rijksmuseum op de afdeling waar het bronsdepot is tentoongesteld. Op vrijdagochtend 8 oktober reist een kleine delegatie onder leiding van wethouder Wijdeven af naar het Rijksmuseum in Leiden om het scanwerk en de eerste resultaten te aanschouwen.

Lucas Petit, RMO, hoofd afdeling collecties en onderzoek: “Oudheidkundige collecties, zoals de Romeinse bronsschat van Nistelrode, zijn niet alleen belangrijk voor het nationale verhaal, maar ook verbonden met lokale geschiedenissen. Het RMO ziet het als een belangrijke taak om provincies en gemeenten te helpen om deze verhalen ook rond de vindplaats zichtbaar te maken.”

De scans bieden de mogelijkheid om vervolgens de voorwerpen met geavanceerde 3D technieken in kunststof, hout of zelfs metaal uit te printen. Heel klein, maar desgewenst ook megagroot. Er wordt twee jaar voor uitgetrokken om het belevingsconcept van de bronsschat verder uit te werken en te realiseren. Met de Nistelroder bronsschat kan vanaf een nader te bepalen plek een mooi en betekenisvol verhaal worden verteld over de bewoningsgeschiedenis van Bernheze. Een verhaal over de ‘eigen’ voorouders, dat de inwoners van nu verbindt en dat kan worden doorgegeven aan nieuwe generaties bewoners en daarmee met recht Erfgoed kan worden genoemd. De gemeente Bernheze streeft er naar om de gemeenschap van meet af aan bij het project te betrekken.

Wethouder Wijdeven: “De Nistelroder bronsschat is een waardevol erfgoed voor alle inwoners van Bernheze. De komende 2 jaar gaan wij samen met onze gemeenschap nadenken in welke vorm wij een replica van de schat een betekenisvolle plek kunnen geven in onze gemeente.”

Romeins Erfgoed

De bronsschat van Nistelrode werd in 2004 opgegraven bij de aanleg van de A50, ongeveer 300 meter ten noorden van de woonwijk Zwarte Molen. Hier vonden vooraf aan de nieuwbouw tussen 2004 en 2018 enkele grote opgravingen plaats. Het drinkservies, bestaande uit maar liefst dertig bronzen kannen, schalen, wijnzeven en kandelaars, is een unieke vondst in Nederland. Het gaat om fraaie stukken die je zelfs in Europa maar zelden als een compleet wijnservies aantreft. In de Romeinse tijd moet het servies voor de lokale gemeenschap ook al een bijzondere betekenis hebben gehad. Dat blijkt omdat veel van het vaatwerk al van generatie op generatie was doorgegeven en gebruikt, voordat uiteindelijk werd besloten het servies te begraven.

Nationaal Erfgoed

Na een ingrijpende restauratie heeft het bijzondere wijnservies zijn plek gekregen in de vaste opstelling van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Met recht kan tegenwoordig de bronsschat, die ergens tussen 250 en 300 na Christus in de grond werd begraven, gerekend worden tot ons Nationale Erfgoed en is het voor iedereen mogelijk om deze in Leiden te komen bekijken. En binnen nu en 2 jaar krijgt de bronsschat in de vorm van een belevingsconcept weer een plek in Bernheze.

Meer nieuws

RSS feed van de nieuwsberichten