Gemeente Bernheze, woningcorporaties BrabantWonen, JOOST en Mooiland en Waterschap Aa en Maas ondertekenen Duurzaamheidsakkoord 2022-2026

Woensdag 20 oktober 2021

In 2050 wil de gemeente Bernheze energieneutraal zijn en duurzame wijken hebben. Om dat te halen moeten we nu én samen in actie komen. De afgelopen maanden hebben de gemeente Bernheze, woningcorporaties BrabantWonen, JOOST en Mooiland en Waterschap Aa en Maas gewerkt aan het Duurzaamheidsakkoord 2022-2026. In het Duurzaamheidsakkoord geven we aan welke stappen we samen zetten naar een duurzame en groene toekomst in Bernheze. Woensdag 20 oktober werd het document officieel ondertekend door de bestuurders van alle partijen. Met als eerste gezamenlijke activiteit in het kader van biodiversiteit het plaatsen van een insectenhotel aan de Oude Torenweg in Nistelrode.

Effectief in actie komen

Wethouder Rien Wijdeven: “Het is geweldig dat we met deze partners samen in actie komen en kennis met elkaar delen om onze energiedoelen in de gemeente Bernheze te kunnen behalen.” . Harrie Windmüller, bestuurder woningcorporatie BrabantWonen vult aan: Onze visie is; ‘Natuurlijk samen’. Dit akkoord past bij wat we willen doen en wat we willen zijn. Carly Jansen, bestuurder Mooiland: “Ik ben trots dat ik namens Mooiland dit Duurzaamheidsakkoord mag ondertekenen, en dat we dit samen met vele betrokken partijen doen. Vanuit de overtuiging dat dit leidt tot comfortabele, energiezuinige woningen voor onze huurders en een groene en prettigere leefomgeving voor alle Bernhezenaren!”

Thema’s uit het Duurzaamheidsakkoord

Dit Duurzaamheidsakkoord moet vooral bijdragen aan het opzoeken van de samenwerking en het delen van kennis binnen de thema’s mens, energie, klimaatadaptatie & biodiversiteit en circulariteit. We zetten in op bewustwording en gedragsverandering van alle Bernhezer inwoners en stimuleren hen energiebesparende en klimaatadaptieve maatregelen te treffen in, aan of rondom de woning. We realiseren energiebesparing en wekken steeds meer energie duurzaam op. We vergroten het aantal klimaatadaptieve maatregelen bij nieuwbouw, renovaties, herontwikkeling en in de openbare ruimte én we vergroten de biodiversiteit en het aandeel groen in buurten en wijken. We reduceren het huishoudelijk restafval en hergebruiken materialen en grondstoffen.

Actieve samenwerkingen

Het delen van kennis en het gezamenlijk zetten van stappen met alle betrokken partners is zeer belangrijk voor het bereiken van de energiedoelstelling van Bernheze. Ernest de Groot, lid dagelijks bestuur waterschap Aa en Maas: “Corporaties zijn belangrijke partners in het bebouwde gebied. Het zijn partners waar veel maatschappelijke opgaves bij elkaar komen. Hoe kunnen we samen inspelen op te heet, te nat en te droog in de bebouwde omgeving. Hoe zorgen we er samen met gemeente, corporaties en huurders voor dat de bebouwde omgeving een klimaatadaptieve én een gezonde leefomgeving blijft.” Tot slot Rob Dekker, bestuurder woningcorporatie JOOST: “Als een goede buurman zoeken we actief de samenwerking op. Zodat we effectiever stappen kunnen zetten om onze doelstellingen te behalen. De inzet is échte samenwerking; we spreken elkaars taal, kennen elkaars doelen en staan in verbinding met elkaar. Op deze manier ontstaan kruisbestuivingen en koppelkansen in buurten om aan de slag te gaan.”


Van links naar rechts wethouder Rien Wijdeven, Ernest de Groot van Waterschap Aa en Maas, Carly Jansen van Mooiland, Rob Dekker van JOOST en Harry Winmüller van Brabant Wonen.

Meer nieuws

RSS feed van de nieuwsberichten