Alle regels voor ruimtelijke ontwikkeling in nieuwe Verordening Fysieke Leefomgeving

Dinsdag 2 november 2021

De gemeenteraad heeft de Verordening Fysieke Leefomgeving (hierna: VFL) vastgesteld. Hierin staan de regels die in Bernheze gelden voor bouwen, wonen, natuur, erfgoed, milieu, wegen en water. De VFL is een samenvoeging van een reeks bestaande verordeningen en een aantal regels uit de Algemene Plaatselijke Verordening (hierna: APV). Hiermee zijn alle regels voor ruimtelijke ontwikkeling in één verordening terug te vinden. De regels zijn niet gewijzigd, wel beter op elkaar afgestemd en vereenvoudigd. Deze nieuwe verordening hoort bij de voorbereidingen van de Omgevingswet die op 1 juli 2022 ingaat.

Omgevingswet: minder regels

De Omgevingswet versimpelt de regels voor ruimtelijke ontwikkeling. Het gaat dan om regels voor bouwen, wonen, natuur, erfgoed, milieu, wegen en water. Met de Omgevingswet wordt het bijvoorbeeld gemakkelijker om projecten te starten. Het biedt inwoners, ondernemers, organisaties en de gemeente kansen om beter, efficiënter én sneller met nieuwe ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving aan de slag te gaan.

Omgevingsplan

Om de Omgevingswet in de praktijk uit te kunnen voeren, heeft de gemeente verschillende instrumenten tot haar beschikking. Een van die instrumenten is het omgevingsplan. In het omgevingsplan komen alle regels over de fysieke leefomgeving binnen het grondgebied van de gemeente. Het omgevingsplan is de opvolger van de huidige meer dan 100 bestemmingsplannen die binnen onze gemeente gelden. Ook de nieuwe VFL gaat uiteindelijk op in het omgevingsplan. Bij het opstellen van het omgevingsplan bekijken we of we nog steeds alle regels willen opnemen, zoals we die nu hebben. Het ontwikkelen van het omgevingsplan gaat nog een aantal jaren duren.

Verordening Fysieke Leefomgeving (VFL)

In de nieuwe VFL zijn de volgende verordeningen of onderdelen daarvan opgenomen:

  • Afvalstoffenverordening Bernheze 2020
  • Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Bernheze 2018
  • Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI) van de Gemeente Bernheze 2018
  • Beheersverordening Begraafplaatsen gemeente Bernheze 2011
  • Bouwverordening gemeente Bernheze 2012
  • Erfgoedverordening Bernheze 2019
  • Marktverordening gemeente Bernheze 2013
  • Verordening Geurhinder en Veehouderij gemeente Bernheze 2013
  • Verordening naamgeving en nummering (adressen) Bernheze 2012
  • Verordening op het gebruik van standplaatsen voor woonwagens 1995

Meer nieuws

RSS feed van de nieuwsberichten