Geheimhouding persoonsgegevens

Woensdag 8 december 2021

De gemeente houdt in de zogenaamde Basisregistratie Personen (BRP) uw persoonsgegevens bij, zoals uw naam, adres, woonplaats, burgerlijke staat en nationaliteit.

Wilt u niet dat de gemeente deze informatie aan derden verstrekt, dan kunt u gebruikmaken van het geheimhoudingsrecht.

Geheimhoudingsrecht

U heeft het recht om de gemeente te vragen uw persoonsgegevens niet aan bepaalde personen of instanties door te geven. Dit heet het geheimhoudingsrecht. Het doorgeven van uw gegevens aan bijvoorbeeld overheidsinstanties kunt u niet tegengaan, want de gemeente is wettelijk verplicht om deze gegevens te verstrekken. Lees meer over aan wie de gemeente uw gegevens mag of moet doorgeven.

Geheimhouding aanvragen

U kunt voor uzelf of voor uw kinderen tot 18 jaar (als ze op hetzelfde adres wonen als u) geheimhouding aanvragen. Lees meer informatie over het aanvragen van geheimhouding. Daar staat ook het formulier dat u kunt gebruiken.

Meer nieuws

RSS feed van de nieuwsberichten