Aanvragen wijziging bestemmingsplan verandert door Omgevingswet

Donderdag 16 december 2021

Op 1 juli 2022 gaat de Omgevingswet in. In de Omgevingswet verdwijnen bestemmingsplannen. Daarvoor komt het omgevingsplan in de plaats. Voor plannen waarvoor een wijziging van een bestemmingsplan nodig is, geldt een overgangsrecht. Dat betekent dat bestemmingsplanwijzigingen die voor 1 juli 2022 ter inzage zijn gelegd, onder de huidige wetgeving afgehandeld worden.

Wijziging bestemmingsplan indienen voor 1 februari 2022

Omdat het verwerken van een aanvraag tijd kost, kan de gemeente aanvragen die voor 1 februari 2022 zijn ingediend voor 1 juli 2022 als ontwerp ter inzage leggen. Dat kan alleen als de aanvraag voldoet aan de kwaliteitseisen die daarvoor gelden. Plannen die na 1 februari ingediend worden, handelen we af onder het regime van de Omgevingswet. In de komende periode werken we de nieuwe aanvraagprocedure verder uit. Meer informatie hierover volgt voor 1 februari 2022.

Omgevingsvergunning

Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning verandert er niets tot 1 juli 2022.

Omgevingswet

In Nederland hebben we veel regels over onze leefomgeving. Een ingewikkeld geheel waarin bijna niemand meer de weg kan vinden. Al deze regels voor de leefomgeving komen samen in een nieuwe wet die op 1 juli 2022 ingaat: de Omgevingswet. Het gaat dan om regels voor bouwen, wonen, natuur, erfgoed, milieu, wegen en water. Een gezonde en veilige leefomgeving staat hierbij voorop.

Omgevingsplan

Alle regels voor de fysieke leefomgeving binnen het grondgebied van de gemeente komen in het omgevingsplan. Op 1 juli 2022 gaan alle huidige regels voor de fysieke leefomgeving over in het omgevingsplan. Ook de meer dan 100 bestemmingsplannen in gemeente Bernheze gaan op dat moment op in het omgevingsplan. Het doorontwikkelen van het omgevingsplan gaat nog een aantal jaren duren.

Meer nieuws

RSS feed van de nieuwsberichten