Opnieuw certificaat voor sociaal ondernemen voor de gemeente Bernheze

Dinsdag 1 februari 2022

De gemeente Bernheze neemt de opdracht om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen serieus. Onlangs ontvingen we opnieuw het certificaat voor trede 3 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO).

Op 30 december 2021 ontvingen we van PSO-Nederland het certificaat, omdat we structureel werk maken van sociaal werkgeverschap en maatschappelijke verantwoordelijkheid. We vinden het namelijk belangrijk dat iedereen mee kan doen in de maatschappij. Werk is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Omdat we van onze opdrachtnemers verlangen dat ze kansen bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt willen we ook zelf het goede voorbeeld geven. We ervaren het als leerzaam en waardevol en het komt de werksfeer ten goede.

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument en keurmerk van TNO dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. PSO is inmiddels uitgegroeid tot de landelijke norm voor sociaal ondernemen.

Social return

Samen met andere publieke opdrachtgevers in de regio Noordoost-Brabant hebben we een social returnbeleid opgesteld. In ruil voor een verkregen opdracht vragen wij een deel werkgelegenheid terug. Anders gezegd: wij verplichten de opdrachtnemers om binnen de opdracht een deel van de aanneem/opdrachtsom te besteden aan inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met een PSO-certificaat trede 2 of 3 kunnen opdrachtnemers aantonen dat ze structureel sociaal werkgever zijn.

In het regionale beleid is vastgelegd dat de social returnverplichting voor een opdracht automatisch is ingevuld bij bezit van PSO-certificaat trede 2 of 3.

Meer nieuws

RSS feed van de nieuwsberichten