Column Burgemeester: Aftellen naar 16 maart

Donderdag 10 februari 2022

"Over exact vijf weken is het zover. Dan vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Hoewel er natuurlijk niet op mij gestemd kan worden (burgemeesters worden benoemd en niet gekozen), vind ik het toch altijd een spannende tijd. Met welke 23 mensen mag ik straks in de gemeenteraad gaan samenwerken, welke koers gaan zij voor onze gemeente uitzetten? En met wie vorm ik straks het college van burgemeester en wethouders?

Ik ben blij dat u op 16 maart écht iets te kiezen hebt. Er doen namelijk zeven politieke partijen mee: CDA, Lokaal, SP, D66, VVD, Progressief Bernheze en 50PLUS. Hun kandidatenlijsten zijn goed gevuld, met mensen die zich betrokken voelen bij de lokale politiek. Allemaal hebben ze het beste voor met Bernheze, elk vanuit een eigen praktische opvatting of ideologie.

Helaas is de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen meestal vrij laag, zeker in vergelijking met Tweede Kamerverkiezingen. Vier jaar geleden ging slechts 53 % van de Bernhezer kiezers naar de stembus. Ik vind dat jammer, want juist gemeenteraadsverkiezingen gaan over zaken die ons direct raken, in onze eigen leefomgeving.

De gemeenteraad bepaalt bijvoorbeeld waar mag worden gebouwd en welk type woningen. Of hoe hoog de gemeentelijke belastingen zijn en in welke projecten geld wordt geïnvesteerd. De raad beslist over de energietransitie, veranderingen in het buitengebied en het onderhoud van wegen. Maar de gemeenteraad gaat ook over sociale voorzieningen, subsidies aan maatschappelijke organisaties en de aanleg van sportvelden. Ook de zogenaamde burgerinitiatieven (zoals heel recent voor de aanleg van een pumptrack in Heeswijk-Dinther of het planten van 46 hectare bomen) worden door de gemeenteraad beoordeeld. Kortom; veel van wat ons bezighoudt, wordt in de gemeenteraad besproken.

Het is aan u om te bepalen hoe de gemeenteraad straks is samengesteld.  Ik hoop dat u gebruik maakt van uw stemrecht en wens u veel wijsheid bij het maken van uw keuze."

Meer nieuws

RSS feed van de nieuwsberichten