Invoering Omgevingswet uitgesteld

Donderdag 24 februari 2022

De Omgevingswet zou op 1 juli 2022 in werking treden. Dit is uitgesteld naar 1 oktober 2022 of 1 januari 2023. Met de Omgevingswet komen alle regels voor de leefomgeving samen in 1 wet. Het gaat dan om regels voor bouwen, wonen, natuur, erfgoed, milieu, wegen en water. Door de Omgevingswet verandert onder andere de procedure voor het aanvragen van een omgevings-vergunning.

Wijzigen bestemmingsplannen verandert door Omgevingswet

In de Omgevingswet verdwijnen bestemmingsplannen. Daarvoor komt het omgevingsplan in de plaats. Alle regels voor de fysieke leefomgeving binnen het grondgebied van de gemeente komen in het omgevingsplan. Op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt, gaan alle bestemmingsplannen in gemeente Bernheze op in het omgevingsplan.

Heeft u plannen waarvoor een wijziging van een bestemmingsplan nodig is? Tot een half jaar voor het ingaan van de Omgevingswet, handelen wij aanvragen voor bestemmingsplanwijzigingen af onder de huidige wetgeving. Mits de aanvraag voldoet aan de kwaliteitseisen die daarvoor gelden. We informeren u op een later moment over de procedure die gaat gelden onder de Omgevingswet.

Meer informatie over de Omgevingswet vindt u op www.bernheze.org/omgevingswet.

Meer nieuws

RSS feed van de nieuwsberichten