Economische doorontwikkeling Bernheze

Vrijdag 4 maart 2022

In navolging van de Economische Visie Bernheze ‘Van meer naar beter’ 2021 -2026, is afgelopen december het bijbehorende actieprogramma vastgesteld door het college.

Met het actieprogramma geven we concreet uitvoering aan de Economische Visie Bernheze en zetten we een volgende stap in de economische doorontwikkeling van de gemeente Bernheze.

We zetten ons in om de dienstverlening naar de ondernemers te verbeteren en voldoende ruimte te bieden om te kunnen ondernemen. Maar we gaan ook meer verbindingen leggen tussen de verschillende gebieden en/of de verschillende bedrijfstakken in onze gemeente. Meer de kwaliteiten benutten van onze ondernemers zelf en deze versterken. 

Ten slotte gaan we samen aan de slag om grote maatschappelijke opgaven, zoals verduurzamingopgave en sociaal ondernemen, op te pakken.

Kortom, we willen van meer naar beter.

Het actieprogramma is opgemaakt als ‘interactief digitaal document’ met een zeer overzichtelijke ‘infographic’ aan de voorzijde. Deze infographic geeft in één oogopslag de 7 speerpunten weer waarop we de komende jaren gaan inzetten. Elk speerpunt kan je ‘aanklikken’ voor verdere toelichting.

Het actieprogramma is gedeeld met ondernemersverenigingen zoals Samenwerkende ondernemersverenigingen Bernheze (SOB), Ondernemersverenigingen per kern en Centrum Management. Het is voor iedereen te vinden op onze website: Economische beleidsnota 2021-2026.

Meer nieuws

RSS feed van de nieuwsberichten