Inspiratiedocument voor en door Bernheze

Vrijdag 4 maart 2022

De oriëntatiefase is afgesloten met een inspiratiedocument voor en door Bernheze. Hierin staan de opgaven, ambities en dromen voor de omgevingsvisie.

Bernheze werkt samen met partners, inwoners en ondernemers aan een omgevingsvisie. In de omgevingsvisie komen de doelen en ambities voor de leefomgeving van Bernheze voor de lange termijn. Thema’s die samenhangen met de fysieke leefomgeving, zoals gezondheid, zorg, klimaat en economie, komen ook aan bod. De ontwikkeling van de omgevingsvisie verloopt in verschillende fasen. De eerste fase, de oriëntatiefase, is nu afgesloten met een inspiratiedocument voor en door Bernheze. Hierin staan de opgaven, ambities en dromen voor de omgevingsvisie. 

De volgende stap is de uitwerking van varianten op basis van dit inspiratiedocument. Deze varianten ontwikkelen we ook met elkaar, want de omgevingsvisie voor Bernheze maken we samen. Op basis van de varianten komen we tot een ontwerp-omgevingsvisie. Pas in deze ontwerp-omgevingsvisie wegen we af aan welke opgaven, ambities en dromen we in Bernheze ruimte willen geven. Dit doen we op basis van een onafhankelijke “omgevingseffectrapportage”. De bedoeling is dat de ontwerp-omgevingsvisie eind 2022 af is. Uiteindelijk werken we samen toe naar een definitieve omgevingsvisie die in 2023 ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

De omgevingsvisie is leidend voor wat we straks in de leefomgeving mogelijk willen maken. Het vormt het uitgangspunt voor de juridisch bindende regels voor inwoners, ondernemers en andere initiatiefnemers. De omgevingsvisie is een opgave vanuit de Omgevingswet, een nieuwe wet waarin alle regels voor de leefomgeving gebundeld gaan worden. De Omgevingswet treedt naar verwachting binnen één jaar in werking.

Meer nieuws

RSS feed van de nieuwsberichten