Provincie verlengt subsidie voor aanpak lege stallen en ondersteuning van stoppende boeren

Vrijdag 4 maart 2022

De subsidieregeling Vouchers Agrarische bouwpercelen wordt door de provincie Brabant verlengd tot en met 2023. VABIMPULS zorgt voor de ondersteuning en begeleiding van de aanvragers. De regeling helpt eigenaren van lege stallen of agrariërs die overwegen te stoppen of om te schakelen, bij het maken van toekomstplannen. Er is een subsidie van € 0,5 miljoen voor eigenaren die al gestopt zijn en leegstaande opstallen hebben en € 0,6 miljoen voor eigenaren die willen stoppen met hun boerenbedrijf. Het doel is om ongewenste leegstand van stallen te voorkomen én de leefomgeving in het buitengebied van Brabant te verbeteren. 

Met de vouchers van VABIMPULS kunnen boeren een onafhankelijke deskundige inzetten die hen helpt met een nieuw perspectief voor hun bedrijf. “Met VABIMPULS kijken we naar alle mogelijkheden, dat kan zijn stoppen, maar ook het bedrijf op een andere manier voortzetten”, stelt gedeputeerde Elies Lemkes van Landbouw. “Zo stimuleren we als provincie, ook met andere regelingen, nadrukkelijk vernieuwing in de landbouw, denk bijvoorbeeld aan omschakelen naar biologisch. En boeren zijn actief in andere sectoren zoals zorg, natuurbeheer, en recreatie.”  

Voor meer informatie bezoek de website van de provincie: https://www.brabant.nl/subsites/vabimpuls

Meer nieuws

RSS feed van de nieuwsberichten