Column Burgemeester: De kiezer heeft gesproken

Donderdag 24 maart 2022

"Iets meer dan de helft van de kiezers heeft vorige week de gang naar de stembus gemaakt. Als u daar één van was, heeft u mee bepaald wie er de komende vier jaar in de gemeenteraad van Bernheze zit. Het gaat om 23 mensen (8 vrouwen, 15 mannen) die besluiten gaan nemen over bijvoorbeeld bestemmingsplannen, het bouwen van woningen, subsidies aan verenigingen, de hoogte van de OZB, het onderhoud van fietspaden, wegen en bermen, het realiseren van duurzame energie en de mate van zorg voor mensen die hulp of ondersteuning nodig hebben.

De 23 raadszetels zijn als volgt verdeeld: CDA 7, Lokaal 5, D66 3, SP 3, Progressief Bernheze 2, VVD 2 en 50PLUS 1. De komende weken zullen deze politieke partijen met elkaar praten welke samenwerking ze aangaan en welke zaken ze voor Bernheze belangrijk vinden. Dat zal geen eenvoudige klus zijn. In de verkiezingsprogramma’s konden we namelijk lezen dat de partijen – zonder uitzondering – barstensvol ambities zijn. Maar tegelijkertijd weten we dat de financiële bijdrage van het Rijk aan gemeenten fors terugloopt. Een nieuwe gemeenteraad zal dus heldere keuzes moeten maken over wat wel en wat niet kan.

Op woensdag 30 maart mag ik de 23 gekozenen installeren tot raadslid. Ze leggen dan allemaal de eed of de belofte af. Daarmee zweren de raadsleden onder andere dat ze trouw zullen zijn aan de Grondwet, dat ze de wetten zullen nakomen en dat ze hun taak naar eer en geweten zullen vervullen. En daarmee begint hun uitdagende taak om de inwoners van Bernheze te vertegenwoordigen, de hoofdlijnen van beleid uit te zetten en het college te controleren op de uitvoering daarvan. Ik heb groot respect voor onze raadsleden want hun taak kost veel tijd, is soms best ingewikkeld en wordt niet altijd door iedereen op waarde geschat.

Nadat de nieuwe gemeenteraad eind maart aan het werk is gegaan, duurt het waarschijnlijk nog eventjes voordat bekend is wie de nieuwe wethouders worden. Dat is voor mij ook spannend. Een burgemeester heeft namelijk geen invloed op de wethouderskeuze, die is (terecht) voorbehouden aan de politieke partijen. Ik wacht het dus rustig af en zal er daarna alles aan doen om er een goed functionerend en hecht team van te maken."

Meer nieuws

RSS feed van de nieuwsberichten