Energietoeslag voor inwoners met een laag inkomen

Woensdag 30 maart 2022

De prijzen van energie zijn de afgelopen periode hard gestegen. Veel inwoners zijn honderden euro’s extra kwijt aan hun energierekening. Voor inwoners met een laag inkomen is er een eenmalige toeslag van € 800,-. Daarnaast heeft de overheid de belasting op energie verlaagd. Met deze maatregelen kunnen inwoners een deel van de kosten opvangen. 

Inwoners met een minimum uitkering ontvangen het bedrag automatisch

Ruim 600 inwoners met een bijstand of andere minimaregeling vanuit de gemeente ontvangen de energietoeslag automatisch en hoeven niets te doen. Ook ouderen met een aanvullende inkomensvoorziening ontvangen de energietoeslag.

Overige minima

Valt u buiten deze regelingen maar heeft u ook een laag inkomen? Vanaf 1 mei 2022 kunt u een aanvraag indienen. Houd onze website, gemeentepagina en/of social media in de gaten. Jongeren tot 21 jaar, studenten, dak- en thuislozen en mensen die in een inrichting wonen hebben geen recht op de eenmalige energietoeslag.

Contact

Twijfelt u of u recht heeft op de energietoeslag? Neem contact op met een van onze medewerkers via 0412-45 88 88 of gemeente@bernheze.org. Samen bekijken we de mogelijkheden.

Meer nieuws

RSS feed van de nieuwsberichten