Lintjesregen 2022

Dinsdag 26 april 2022

Vandaag, 26 april 2022, vindt de jaarlijkse lintjesregen plaats. Twaalf inwoners uit de gemeente Bernheze worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Marieke Moorman heeft deze Koninklijke onderscheiding uitgereikt. Hieronder hebben we alle gedecoreerden onder elkaar gezet, en waarom ze deze onderscheiding hebben ontvangen. 

De heer H.J.G.M. van den Brand (Hennie) uit Vorstenbosch was dertien jaar bestuurslid bij EHBO vereniging "St.Lucas". Een belangrijk deel van zijn tijd ging naar de jeugd EHBO. Binnen EHBO Noord-Brabant was de heer Van den Brand zes jaar voorzitter van “Rayon 3”. Van 2013 tot 2021 was hij voorzitter van het Oranje Comité. En vanaf 2005 is hij koster en bekleedt hij diverse andere functies bij Parochie “de Goede Herder”. Tot slot helpt hij de zusters in de Birgittenessen abdij in Zweden met hulpgoederen naar Hongarije.

Mevrouw P.J.M. Dominicus-Brugmans (Ely) uit Vorstenbosch zet al jaren haar bestuurlijk en muzikaal talent in voor het algemeen belang van Vorstenbosch. Zo was/is zij actief bij buurtvereniging ’t Lieske, peuterspeelzaal ’t Bijenkorfje, koor Frappant (voorheen Carolkoor), Timeless. Daarnaast luistert ze Heilige Missen en bijzondere vieringen bij Parochie “de Goede Herder" op. Verder is ze lid van de muziekcommissie bij de Stichting Kloosterkapel Vorstenbosch. Tenslotte is zij oprichter en lid van Cabaretgroep “Witte Gè Da Nog”.

Mevrouw G.M. Janssen-Kerkhof (Gerda) uit Nistelrode heeft meer dan vijftig jaar onafgebroken vrijwilligerswerk gedaan. Bij de stichting jeugdbelangen coördineerde zij jarenlang de verjaardagsactie voor heel Nistelrode. Bij RKSV Prinses Irene beheerde zij de kantine. Ook was zij medeoprichter en bestuurslid van de korfbalclub Prinses Irene. Zestien jaar lang trad mevrouw Janssen op met een cabaretgroep. Verder was zij voorzitter van de plaatselijke KBO en tot vorig jaar was zij vrijwilliger bij verpleeghuis Laarstede.

De heer J.W.M. van der Putten (Jo) uit Heesch is al zo’n veertig jaar bestuurlijk actief. Bijvoorbeeld als penningmeester van Ons Middelbaar Onderwijs van het Maaslandcollege en de Vincent van Gogh havo te Oss. Ook was hij penningmeester, (vice)voorzitter en vrijwilliger bij Sint Joseph Stichting (Gemeenschapshuis De Pas) te Heesch. Verder was de heer Van der Putten medeoprichter en secretaris van zwembad ‘t Kuipke. Op dit moment is hij vrijwilliger bij de KBO afdeling Heesch en belastingadviseur. En daarnaast is hij penningmeester van het KBO-koor Con Amore.

De heer H. van Rosmalen (Hugo) uit Heesch is al jarenlang actief bij vereniging Scouting Heesch. Hij is gestart als staflid bij de Gidsen in 1995. Hij was bestuurslid en ontwikkelde en gaf op regionaal niveau trainingsprogramma's voor nieuwe stafleden. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het onderhoud van het scoutinggebouw. Hij is een allrounder binnen de scouting. Sinds drie jaar geeft hij cursussen verkeersveiligheid voor de KBO.

Mevrouw P.R.A. van der Spank-van Kessel (Nellie) uit Vorstenbosch is al vele jaren actief in de gemeenschap van Vorstenbosch. Momenteel begeleidt zij alle activiteiten als bestuurslid van KBO Vorstenbosch. Tien jaar lang was zij voor de Parochie Vorstenbosch lid van de werkgroepen Gebedsdienst en Bloemenverzorging in de kerk. Mevrouw Van der Spank was lange tijd mantelzorger voor meerdere familieleden.

De heer P.J.M. Strik (Piet) uit Heesch is vanaf 2002 vrijwilliger bij de EHBO vereniging in Berghem. Hij wordt ingezet bij evenementen. Sinds 2020 is hij ook bestuurslid. Sinds 2008 is hij secretaris van Lokaal FNV Maasland. Ook is hij ledenconsulent en lid van de werkgroepen Jubilarissen en Communicatie. Voor zijn buren is de heer Strik al veertig jaar steun en toeverlaat.

De heer M.J. van Veghel (Marius) uit Heesch zet zich al meer dan veertig jaar in voor de samenleving. Zo is hij vrijwilliger bij parochie De Goede Herder in Heesch, onder andere als collectant, misdienaar, acoliet en coördinator van de acolietengroep. Daarnaast is hij vrijwilliger bij de KBO afdeling Heesch. Hier verzorgde hij onder andere het drukwerk. Al meer dan dertig jaar ondersteunt de heer Van Veghel familieleden en buren met een broze gezondheid.

Mevrouw P.M.H. van de Ven-Timmers (Nelly) uit Vorstenbosch is al lange tijd als vrijwilliger betrokken bij meerdere organisaties en verenigingen in Vorstenbosch en directe omgeving. Momenteel is zij bestuurslid van KBO Vorstenbosch. Ook is zij coördinator sociale hulpverlening bij de Stichting Zorgvoorzieningen Vorstenbosch. Verder is mevrouw Van der Ven vrijwilliger bij het bezoekerscentrum Kilsdonkse Molen. Acht jaar was zij vrijwilliger bij VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg) Uden-Veghel.

Mevrouw M.H.C. Verstraten-van der Heijden (Maria) uit Vorstenbosch is sinds 1979 vrijwilliger op vele terreinen. Onder andere bij buurtvereniging ‘t Lieske, bij Parochie de Goede Herder, bij de Vorstenbossche Korfbalclub, als penningmeester bij de Katholieke Vrouwenorganisatie, afdeling Vorstenbosch, maar ook bij de KBO afdeling Vorstenbosch. Ruim 13 jaar is mevrouw Verstraten beheerder van Gemeenschapshuis De Stuik geweest.

De heer M.A.J. Waegemakers (Michiel) uit Heesch is vanaf 1999 actief binnen de Scouting Heesch. Zo was hij jeugdbegeleider van diverse groepen. Hij heeft vele activiteiten begeleid. Vanaf 2010 is hij penningmeester. Vanaf 2019 is de heer Waegemakers penningmeester en bestuurslid van de Stichting ter behartiging belangen Scouting Heesch. Sinds 2018 is hij ook actief als vrijwilliger in het bestuur van zwembad ’t Kuipke.

De heer J.E.J. Wijnen (Jo) uit Heesch is al meer dan 40 jaar als vrijwilliger actief. Zo was/is hij bij voetbalvereniging HVCH bestuurslid, scheidsrechter en voorzitter van de werkgroep HVCH fit voor de toekomst. Bij Ziekenvereniging Horizon was hij bestuurslid en vrijwilliger en fungeert hij nog als scheidsrechter tijdens het jaarlijkse voetbaltoernooi. Verder was de heer Wijnen penningmeester en mentor bij de Nederlandse Unie van Optiekbedrijven, taalcoach bij Vluchtelingenwerk Nederland. Tot slot zet Dhr. Wijnen zich al vanaf 2019 in als penningmeester voor de Stichting Friends for Kurla.

Meer nieuws

RSS feed van de nieuwsberichten