Aanmelding Koninklijke onderscheiding 2023

Donderdag 28 april 2022

De lintjesregen is een waardevolle traditie die ieder jaar plaatsvindt. Kent u iemand die een Koninklijke onderscheiding verdient? Iemand die zich op zeer bijzondere wijze inzet of heeft ingezet voor de samenleving? Dan kunt u hem of haar voor een Koninklijke onderscheiding voordragen.

Wie kunt u voordragen? Belangrijke criteria om in aanmerking te komen voor een Koninklijke onderscheiding zijn:

  • Er sprake is van een brede uitstraling naar de samenleving.
  • Degene langdurig maar minimaal 15 jaar als vrijwilliger actief is voor de samenleving.
  • Nog steeds als vrijwilliger actief is of het vrijwilligerswerk hoogstens 1 jaar voor de aanvraag heeft beëindigd.
  • Geen (vaste) vergoeding voor het vrijwilligerswerk ontvangt. Het is mogelijk gedecoreerd te worden voor betaalde werkzaamheden. Maar zulke 'bijzondere of zeer uitzonderlijke verdiensten in de hoofdfunctie' moeten dan echt uitgaan boven wat normaal gesproken van iemand in een dergelijke functie mag worden verwacht.
  • Degene dient van aantoonbaar onbesproken gedrag te zijn.
  • Als aan bovenstaande criteria is voldaan, dan is nog belangrijk hoeveel tijd iemand aan zijn vrijwilligerswerk besteedt. Bij minimaal 15 jaar moet dat ongeveer één dag per week zijn.

Wilt u een Onderscheiding aanvragen?

Neem eerst telefonisch contact op met de gemeente. Voordat u een aanvraag indient, is het verstandig om eerst contact op te nemen met de medewerker Kabinetszaken van de gemeente Bernheze, telefoon 0412-45 88 88. Zij kan u vertellen of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn om voor een onderscheiding in aanmerking te komen. Zo voorkomt u teleurstellingen en weet u zeker dat het verzoek op de juiste manier in behandeling wordt genomen.

Vraag de onderscheiding voor 1 juni 2022 aan

U kunt Koninklijke onderscheidingen tot 1 juni 2022 aanvragen via: www.lintjes.nl. Zodra u het korte online verzoekformulier heeft ingevuld, belandt het formulier bij de woongemeente van de persoon die u wilt voordragen. Uw verzoek wordt bekeken en beoordeeld of er voldoende aanleiding is om over te gaan tot de voordracht. Mogelijk wordt daarover eerst contact met u opgenomen. Daarna ontvangt u per e-mail een link naar het complete digitale voorstelformulier.

Het kan gebeuren dat een aanvraag uiteindelijk wordt afgekeurd en er dus geen Koninklijke onderscheiding wordt toegekend aan de kandidaat die u voorgedragen heeft. Over de redenen hiervan kunnen wij geen inhoudelijke informatie verstrekken.

Meer nieuws

RSS feed van de nieuwsberichten