Jeugdprofessionals van ONS Welzijn geïntegreerd in Wegwijzer

Maandag 30 mei 2022

Vanaf 1 juni 2022 zijn de jeugdprofessionals van ONS welzijn onderdeel van Wegwijzer.

Wegwijzer is een samenwerkingsverband van drie organisaties: Gemeente Bernheze, Gemeente Meierijstad en ONS welzijn. Zij hebben de intentie uitgesproken om samen de integrale toegang tot het sociale domein voor de inwoners van Bernheze vorm te geven. Deze intentie en afspraken zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Hier worden de jeugdprofessionals van ONS welzijn aan toegevoegd.

Wat gaat er veranderen?

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. In de gemeente Bernheze voeren de jeugdprofessionals van ONS Welzijn deze taak uit. Omdat de WMO-consulenten en de Werk- en Inkomensspecialisten ook hieraan deelnemen, is er nu één loket voor alle inwoners voor alle vragen op het gebied van zorg, wonen, werk, inkomen en opvoeden.

Samenwerking 

Omdat problemen lang niet altijd op zichzelf staan, kan er binnen Wegwijzer worden samengewerkt en een vraag van de inwoner breed worden opgepakt. Voor de inwoners van de gemeente Bernheze betekent de verandering per 1 juni concreet dat zij bij Wegwijzer ook terecht kunnen als ze vragen hebben over het opvoeden van hun kind of als het wat minder goed gaat in de gezinssituatie en er misschien zelfs hulp moet komen. De jeugdprofessionals bieden ondersteuning en hulp aan het gezin en de jongere en kunnen, als dat nodig is, doorverwijzen naar specialistische jeugdhulp. Ook jongeren kunnen zich melden.

Wegwijzer

Wegwijzer is de plek die inwoners weten te vinden als ze vragen hebben over ondersteuning of zorg (toegang). Wegwijzer staat voor integraliteit. Door samenwerking biedt Wegwijzer kwaliteit door de juiste inzet van kennis en professionals met hun eigen deskundigheid.

Hoe werkt Wegwijzer?

De inwoner staat centraal. Uitgangspunt is dat de inwoner eigenaar is van de hulpvraag en hulpplan. Enkelvoudige vragen worden na de aanmelding direct doorgeleid naar een medewerker van één van de drie organisaties. Voor meervoudige - of multi-problematiek is een brede vraagverkenning nodig. In een multidisciplinair overleg wordt, samen met de inwoner en ketenpartners, een passend plan afgesproken en vastgelegd. Het plan realiseert het gewenste effect voor de inwoner.

In contact komen met Wegwijzer

Op werkdagen kunnen inwoners van de gemeente Bernheze Wegwijzer tussen 9.00 en 11.00 uur bereiken via het algemene telefoonnummer (0412) 45 88 88. Inwoners kunnen ook langskomen in het gemeentehuis. Een medewerker van Wegwijzer is aanwezig om de inwoner verder op weg te helpen. Is er meer nodig? Dan maken we een afspraak voor een gesprek. 

Meer informatie over Wegwijzer kunt u vinden op deze website.


Klik op de afbeelding voor een grotere versie
(PDF, 3.9 MB)

Meer nieuws

RSS feed van de nieuwsberichten