Afscheid wethouder Van Dieperbeek en benoeming nieuwe wethouders en raadsleden

Donderdag 2 juni 2022

Tijdens de raadsvergadering op 2 juni heeft de gemeenteraad afscheid genomen van wethouder Van Dieperbeek (CDA), vier wethouders benoemd en twee raadsleden toegelaten als lid van de raad. Hiermee is het nieuwe college een feit en is de samenstelling van de gemeenteraad definitief.


v.l.n.r. Edwin Daandels (CDA), Marius Tielemans (CDA), Burgemeester Marieke Moorman, Rien Wijdeven (Lokaal) en Maarten Everling (SP).

De nieuwe wethouders zijn Edwin Daandels (CDA), Marius Tielemans (CDA), Rien Wijdeven (Lokaal) en Maarten Everling (SP). De nieuwe wethouders hebben, in handen van burgemeester Moorman, de eed of de verklaring en belofte afgelegd.

Het raadslidmaatschap van Edwin Daandels en Rien Wijdeven is met de benoeming tot wethouder komen te vervallen. De vrijgekomen plaatsen in de raad zijn opgevuld door Adri School (CDA) en Jan Bouwman (Lokaal). Ook zij zijn beëdigd.

De coalitiepartijen CDA, Lokaal en SP hebben een coalitieverklaring gepresenteerd aan de raad. Het college gaat de komende tijd, samen met de raad, inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties aan de slag met de uitwerking hiervan tot een bestuursprogramma voor de komende vier jaren.

Informatie

Op de website kunt u zien hoe de gemeenteraad en het college definitief is samengesteld. U kunt op de raadswebsite ook de vergadering terugkijken.

Meer nieuws

RSS feed van de nieuwsberichten