Portefeuilleverdeling wethouders bekend

Woensdag 8 juni 2022

Op 2 juni 2022 heeft de gemeenteraad van Bernheze de nieuwe wethouders benoemd en op 7 juni gingen zij aan de slag. Het eerste wapenfeit van het nieuw gevormde college is de verdeling van haar inhoudelijke taken, opgesplitst in verschillende portefeuilles. Hiermee ontstaat een duidelijke bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het takenpakket.

Naast de inhoudelijke portefeuilles heeft het college ook besloten hoe het locoburgemeesterschap verdeeld wordt bij afwezigheid van de burgemeester.

Verdeling portefeuilles

Marieke Moorman (Burgemeester)

Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid
 • Regionale samenwerking
 • Personeel en organisatie
 • Communicatie en dienstverlening
 • Inwoners- en overheidsparticipatie
 • Handhaving evenementen

Edwin Daandels (1ste locoburgemeester)

Portefeuille

Wonen, ruimte en buitengebied

 • Wonen
 • Transitie buitengebied
 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Omgevingswet
 • Wildhorst (in afstemming met wethouder Rien Wijdeven)

Rien Wijdeven (2de locoburgemeester)

Portefeuille

Duurzaamheid, economie en vastgoed

 • Financiën
 • Grondzaken
 • Economie en bedrijvigheid
 • Milieu en afval
 • Handhaving milieu/bouw
 • Duurzaamheid
 • Maashorst / AA-dal / Hooge Vorssel
 • Maatschappelijk Vastgoed

Maarten Everling (3de locoburgemeester)

Portefeuille

Positieve gezondheid, zorg en natuur

 • WMO
 • Welzijn
 • Gezondheid
 • Kunst en cultuur
 • Vrijwilligers
 • Jeugd en Jongeren
 • Ouderen
 • Onderwijs
 • Gemeenschapshuizen
 • Natuur en landschap

Marius Tielemans (4de locoburgemeester)

Portefeuille

Werk, mobiliteit en infrastructuur

 • Sport
 • Werk en inkomen
 • Monumenten
 • Openbare ruimte
 • Riolering en water
 • Recreatie en toerisme
 • Mobiliteit
 • ICT / Digitalisering

Meer nieuws

RSS feed van de nieuwsberichten