Doe mee, denk vooruit over fijn wonen en leven in Bernheze

Donderdag 9 juni 2022

De komende periode kunt u meedenken over de toekomst van Bernheze. Dat kan door uw visie te geven op de keuzes die het nieuwe college moet maken voor het bestuursprogramma en door ideeën in te brengen voor de omgevingsvisie: een visie voor de lange termijn voor de leefomgeving.

Denk mee over het bestuursprogramma

Op donderdagavond 2 juni werd het nieuwe college van onze gemeente geïnstalleerd. Deze avond presenteerden zij de coalitieverklaring. Hierin staan de belangrijkste thema’s waar zij de komende bestuursperiode mee aan de slag willen gaan. De volgende stap is de verdere uitwerking van de hoofdlijnen van de coalitieverklaring in een bestuursprogramma. Het college wil graag dat iedereen hierover kan meedenken.

Voor inwoners

Iedereen kan zijn stem laten horen en aangeven welke onderwerpen prioriteit moeten krijgen de komende vier jaar. Dat kan:

  • Online vanaf maandag 13 juni 2022 op Samenbernheze.nl
  • In het gemeentehuis op donderdag 23 juni 2022. U kunt tussen 15.00 en 19.00 uur binnenlopen, aanmelden is niet nodig.

Voor organisaties

Voor dorpsraden, verenigingen, samenwerkingspartners, ondernemers en belangengroepen organiseert het college twee bijeenkomsten om in gesprek te gaan over verschillende thema’s:

  • Klimaat, landbouw en economie: donderdag 16 juni 2022 in CC Servaes in Heeswijk-Dinther
  • Leefbaarheid, zorg en dienstverlening: donderdag 30 juni 2022 in Nesterlé in Nistelrode.

Beide bijeenkomsten starten om 19.30 uur, ontvangst vanaf 19.00 uur. Aanmelden kan via samenbernheze.nl/bestuursprogramma.

Het nieuwe college kijkt er naar uit om iedereen te horen. Wilt u zich alvast inlezen? De coalitieverklaring leest u op www.bernheze.org/coalitieverklaring.

Denk mee over de omgevingsvisie

Welke ideeën en voorstellen heeft u voor de toekomstige leefomgeving van Bernheze? Wij horen het graag! U bent van harte welkom bij drie interactieve bijeenkomsten. De ideeën zijn bedoeld voor de omgevingsvisie van Bernheze. In de omgevingsvisie komen de doelen en ambities voor de leefomgeving van Bernheze voor de lange termijn.

Voor inwoners en ondernemers

Er zijn interactieve avonden voor drie gebieden (zie kaartje):


Beekdal: dinsdag 28 juni van 19.30 - 22.00 uur in Gymnasium Bernrode in Heeswijk-Dinther
Peelhorst: woensdag 6 juli 19.30 - 22.00 uur in De Pas in Heesch
Dekzandgronden: woensdag 7 september 19.30 - 22.00 uur in De Wis in Loosbroek.

Aanmelden

Aanmelden voor de gebiedsbijeenkomsten kan via samenbernheze.nl/omgevingsvisie. Er is ruimte voor maximaal 60 deelnemers per avond. De gemeente organiseert deze sessies samen met Waterschap Aa en Maas, Actief Burgerschap, Dorpsraad Nistelrode, Kerncommissie Loosbroek en Dorpsraad Vorstenbosch.

Wat gaan we doen?

Tijdens deze avonden gaan we actief aan de slag in verschillende thematafels. Wij horen graag uw ideeën en voorstellen voor een gezonde leefomgeving, leefbare kernen, klimaat en natuur, landbouw en economie, landschap en erfgoed. We horen ook graag wat u zelf kunt doen om deze ideeën tot uitvoering te brengen en wat u hiervoor nodig heeft. De ideeën worden verwerkt in drie toekomstscenario’s voor de omgevingsvisie.

Meer nieuws

RSS feed van de nieuwsberichten