Doe jij mee aan de Corona Gezondheidsmonitor van de GGD?

Maandag 13 juni 2022

Van 21 april tot en met 8 juli 2022 nodigt de GGD jongeren van 16 tot en met 25 jaar uit om mee te doen aan de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen. Hoe meer jongvolwassenen meedoen in onze gemeente, hoe beter onze raadsleden en beleidsmakers kunnen zien wat er nodig is voor de mentale en fysieke gezondheid van onze inwoners.

Online vragenlijst

De online vragenlijst gaat over gezondheid en welzijn, leefstijl, corona, sociale omgeving en ingrijpende gebeurtenissen. Deelnemers die meer willen weten over hun gezondheid of vragen hebben, worden aan het eind van de vragenlijst doorverwezen naar websites met goede en betrouwbare informatie. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig en de antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt. Jongvolwassenen (16 t/m 25 jaar) kunnen meedoen via www.pandemening.nl.

Resultaat

Alle GGD’en in Nederland doen mee aan de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 om zo de gezondheid van jongvolwassenen een boost te geven. Door het invullen van de vragenlijst helpen jongvolwassenen zichzelf en leeftijdsgenoten in de regio. Deelnemers geven informatie die voor gemeenten van belang is voor het maken van beleid en het ondernemen van actie voor hun jongvolwassen inwoners. ]Zo ontstaan resultaten op landelijk, regionaal en gemeenteniveau. Dit maakt het mogelijk om resultaten te vergelijken. Mede op basis van deze resultaten ontwikkelen het Rijk en de gemeenten landelijk en lokaal gezondheidsbeleid. Zo geeft de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 een boost aan de gezondheid en het welzijn van jongvolwassenen. De resultaten van dit vragenlijstonderzoek zijn begin 2023 beschikbaar.

Informatie

De GGD’en voeren de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 uit in het kader van het ZonMw-programma COVID-19. In dit onderzoek wordt samengewerkt met GGD GHOR Nederland, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Het onderzoek is bedoeld om de fysieke en mentale gezondheidseffecten bij jongvolwassenen als gevolg van de coronacrisis inzichtelijk te maken. De Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 is een extra meting. Meer informatie over de Gezondheidsmonitors vind je op www.monitorgezondheid.nl.

Meer nieuws

RSS feed van de nieuwsberichten