Analyse energie labels kantoren gemeente Bernheze

Dinsdag 28 juni 2022

Taskforce Label A onderzoekt permanent voor alle gemeenten in Nederland en voor alle niet-woningen de energie labels. Hiervoor is specifiek een landelijk benchmark ingericht. Ook over panden die nog geen label hebben wordt een uitspraak gedaan. Op de site www.taskorcelabela.nl kun u de situatie van kantoren in Bernheze bekijken.

Door de permanente analyse van energie labels en de presentatie daarvan op genoemde site, wordt verduurzaming van de gebouwde omgeving in Nederland gestimuleerd.
Naast informatie op pandniveau levert Taskforce Label A, analyses van bedrijventerreinen. Daarmee kunnen bedrijventerreinen nu zelf aan de slag met het doorvoeren van maatregelen en het realiseren van doelen uit de regionale energiestrategie (RES West-Brabant).

Meer nieuws

RSS feed van de nieuwsberichten