Meedenken over een groener en aantrekkelijker winkelgebied

Dinsdag 28 juni 2022

Graag nodigen we ondernemers in Bernheze uit om met jullie in gesprek te gaan over een groenere aankleding van onze centra en denken we samen met u na over welke maatregelen we kunnen nemen om klimaatbestendiger te worden. We willen u daarom van harte uitnodigen op 11 juli van 19.15 tot 21.00 uur bij ‘t Pumpke, Raadhuisplein 7 in Nistelrode. (inloop vanaf 19:00 uur). Aanmelden via r.jetten@bernheze.org

Ons klimaat is zichtbaar aan het veranderen. Deze veranderingen hebben grote gevolgen in Nederland en dus ook in Bernheze. Regenbuien worden heviger, waardoor er vaker water op straat staat. Desondanks daalt het grondwaterpeil. Hierdoor kunnen planten en bomen niet meer goed groeien. Daarnaast stijgen de temperaturen waardoor het in de zomer onaangenaam heet kan worden op bepaalde plekken. In Bernheze merken we deze veranderingen nu ook al, zo is er steeds vaker sprake van wateroverlast, worden er sproeiverboden uitgegeven en geven zowel ondernemers als inwoners aan dat het op sommige plekken te heet is om te verblijven.

Als gemeente hebben wij een budget van €83.000 beschikbaar om samen met u maatregelen te nemen om onze centra klimaatbestendiger in te richten. Door aanpassingen te doen en te vergroenen zorgen we voor verkoeling en vergroening van de centra. Maar ook kan wateroverlast tegen worden gegaan doordat er minder ‘verstening’ is. Dit zorgt voor een aantrekkelijk winkelgebied waar mensen langer zullen verblijven, wat gunstig is voor ondernemers, inwoners en het klimaat. 

Er zullen deze avond vertegenwoordigers aanwezig zijn uit de besturen van de vijf ondernemersverenigingen van Bernheze. Maar de vergadering staat ook open voor andere belangstellenden of belanghebbenden. U kunt dan uw aanwezigheid aanmelden bij r.jetten@bernheze.org.

Tijdens de avond zal worden ingegaan op het thema klimaatadaptatie, het projectidee, de voordelen van groenere centra en zullen concrete voorbeelden worden getoond. Daarna gaan we met elkaar in gesprek hoe we dit project samen verder kunnen uitwerken.

Meer nieuws

RSS feed van de nieuwsberichten