Nieuwe bedrijvencontactfunctionaris: René Jetten

Dinsdag 28 juni 2022

Met ingang van 1 juni ben ik uw nieuwe bedrijfscontactfunctionaris. De afgelopen 3 maanden ben ik als ZZP’er aan de slag gegaan als vervanger van Willem van den Brand. Lopende dossiers opgepakt en kennis gemaakt met de verschillende ondernemersverenigingen, KVO-werkgroepen en individuele ondernemers én natuurlijk mijn collega’s in het gemeentehuis. Kortom een inwerkperiode van drie maanden in een gemeente waar ik niet vandaan kom. Voor al degenen die ik nog niet gesproken heb zal ik me daarom kort aan u voorstellen.

Ik kom uit Uden. Geboren en getogen achter de toonbank heb ik in mijn jonge jaren het familiebedrijf overgenomen als fotograaf. Een bijzonder mooie, waardevolle en leuke tijd. Nadat ik in 2008 gestopt ben, werd ik gevraagd om een centrummanagementorganisatie op te zetten voor het winkelcentrum in Uden. In 11 jaar als centrummanager heb ik samengewerkt met vele mensen uit talrijke branches, vastgoed, markten, evenementen, recreatie, toerisme en overheid. Het heeft mij geleerd dat er verschillen mogen zijn, maar dat het streven naar een gezamenlijk doel, toekomstgericht, belangrijk is om elkaar steeds weer te vinden. En natuurlijk om resultaat te behalen.
Afijn, voor mijn achtergrond is mijn LinkedIn profiel beschikbaar.

Ik kom dus uit het midden- en kleinbedrijf en heb vele ontwikkelingen meegemaakt. Om het maar zo te zeggen: alles wat we geleerd hebben in studies of vanuit de praktijkervaring is niet meer dan een fundamentele basis geweest, zo lijkt het. De globalisering, de verandering van klimaat, de wereldproblematiek in oorlogen, lange productielijnen, schaarse grondstoffen, stijgende energieprijzen hebben een dusdanige invloed op de lokale markt dat het schier onmogelijk lijkt om als ondernemer hierop in te spelen, laat staan te anticiperen. En toch zal het moeten gebeuren.

Maar niet alleen de ondernemers staan voor grote uitdagingen, óók de gemeente Bernheze. We zitten in hetzelfde schuitje en voor de toekomst van de dorpen, de winstgevendheid van het bedrijf is samenwerking geboden. Dat is waar het uiteindelijk toch weer op neer komt. Van alle elementen uit mijn functieprofiel is dit de grondslag. Ik heb tot nog toe alleen maar gedreven mensen ontmoet, Zowel bij de gemeente als bij de ondernemers. De basis leggen om het samen te doen, daar gaat het om. Het liefst in een persoonlijk gesprek, daar begint het, ik hoop u binnenkort te ontmoeten. U kunt me bereiken op r.jetten@bernheze.org

Meer nieuws

RSS feed van de nieuwsberichten