Voorstellen: Fracties en Raadsleden

Woensdag 27 juli 2022

Op 16 maart 2022 vonden gemeenteraadsverkiezingen plaats. De gemeenteraad heeft vanaf die datum 23 zetels, verdeeld over 7 partijen. De nieuwe raadsleden stellen zich graag aan u voor.

CDA

De komende jaren neemt de gemeenteraad veel besluiten die invloed hebben op het leven, wonen en werken in Bernheze. De CDA fractie doet dit door in gesprek te gaan en elk besluit en ieders belang zorgvuldig af te wegen, rationeel en op inhoud. Hierbij kijken ze verder dan hun eigen toekomst en denken ze ook aan de volgende generaties. Het CDA heeft oog voor duurzaamheid, een prettige woon- en leefomgeving en een gezond ondernemersklimaat. Het CDA is altijd in de buurt en vindt het belangrijk om te blijven zorgen voor elkaar, want “samen vormen we Bernheze”.

Gertjan Hermes

Gertjan was al enkele jaren actief als burgerlid in de commissie Ruimtelijke Zaken en zit nu voor de eerste keer namens het CDA in de gemeenteraad. Gertjan ziet het als een uitdaging om zich voor onze mooie gemeente in te zetten en daarmee zijn buren, dorps- en gemeentegenoten vooruit te helpen. Een uitdaging welke hij samen met een fris en ervaren team bij het CDA Bernheze met plezier is aangegaan.

Chantal Kanters

Sinds 2021 actief voor CDA, eerst als burgerlid en nu als raadslid in de commissie Maatschappelijke Zaken. De kernwoorden Samen leven, Samen wonen, Samen werken... daar staat ze voor. Ze vindt het belangrijk dat we in Bernheze investeren in culturele en maatschappelijke plannen en daar een verantwoorde keuze in maken zodat het saamhorigheidsgevoel en de leefbaarheid in elke kern behouden blijven.

Erwin van Kessel

Vanaf 2013 zet Erwin zich in voor het CDA Bernheze en vanaf 2018 neemt hij deel als gemeenteraadslid aan de commissie Ruimtelijke Zaken. Hij is iemand die graag op ratio en argumenten opereert, zonder de emotie geheel uit te schakelen. Geen “emocratie” voor Erwin. “Graag zet ik me voor u in, dus schroom niet om zaken bij mij of mijn collega’s aan te dragen; over hoe dingen anders zouden moeten of waar behoeftes liggen.”

Adri School

Adri is al enige jaren actief voor het CDA, maar nu in de rol van raadslid en commissielid in de commissie Bestuur en Strategie. Zijn trigger om zich in te zetten is gewoon betrokkenheid bij wat er zich afspeelt in de omgeving. En deze inzet duurt inmiddels al ruim veertig jaar. “Iedereen verdient een plek in Bernheze en steun daar waar het nodig is. Het zoeken naar een goede balans en draagvlak vind ik een mooie uitdaging!”

Silvana Schoonenberg

Naar mijn mening is iets goed houden net zo belangrijk als iets goed krijgen, met daarbij de achterliggende gedachte dat het altijd beter kan. Sinds 2019 zet Silvana zich actief in bij het CDA Bernheze. Zij ziet graag dat inwoners zich betrokken voelen bij het aanpakken van de opgaves die in Bernheze spelen of gaan spelen.’We zijn samen verantwoordelijk om Bernheze een mooie plek te laten zijn voor nu en in de toekomst.”

Mart Smits

Met inmiddels twaalf jaar ervaring, zorgt Mart Smits voor het behoud en verbetering van Bernheze. Hij is vanaf zijn 18e lid van het CDA, en in 2014 werd hij als raadslid gekozen om jouw stem te vertegenwoordigen. “Ik zet mij in voor jong en oud, een krachtig Bernheze waarin de eigenheid van ieder dorp voorop staat en ieders belang een plaats heeft”. Mart neemt deel in de commissie Bestuur en Strategie namens het CDA en is ook voorzitter van die fractie.

Erik van der Wijst

Sinds enkele jaren is Erik van der Wijst weer terug in Vorstenbosch. En zo besloot hij zich actief in te gaan zetten voor het CDA. Het zit namelijk niet in Erik om aan de zijlijn te zitten. “Ik wil er samen met u voor zorgen dat we trots kunnen zijn en zorg dragen voor een leefbare gemeente voor iedereen”.

 

Lokaal

Lokaal staat voor een toegankelijke politiek, dichtbij de inwoners, waarbij de nadruk ligt op het versterken van de kernen en het vergroten van de eigen kracht van onze inwoners en ondernemers. Als daarbij hulp nodig is vanuit netwerken of professionals, ondersteunen zij dat graag. Ze staan voor een praktische, duidelijke en transparante wijze van besturen. Een maatschappelijk probleem wordt gewoon opgelost. Lokaal doet dit met respect voor de belangen van de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Jan Bouwman

Jan heeft een lange staat van dienst en daarom een bekende in de gemeenteraad. Jan is al 20 jaar raadslid, eerst voor de OPG en na de fusie in 2014 als raadslid van Lokaal. Van oorsprong is hij jurist en dat komt nog weleens goed van pas. Hij heeft een kritische blik op de stukken waar een besluit over genomen moet worden en durft daar ook voor te staan. Woorden waarvan Jan vindt dat deze hem kenmerken als raadslid zijn: analytisch, kritisch, jurist en loyaal.

Rob Houweling

Rob is een nieuw raadslid die namens Lokaal in de gemeenteraad zit. Vanaf 2014 zet hij zich al in voor de lokale politiek, zoals het deelnemen aan de commissie Ruimtelijke Zaken als burgerlid. Dat dit hij onder de vlag van de inmiddels opgeheven fractie Politieke Partij Blanco. Nu een nieuw politiek nest gevonden bij Lokaal waarin hij zich de komende vier jaar zoals hij zelf zegt “betrokken, ruimdenkend en vernieuwend” gaat opstellen. 

Gwendy Jacobs

Gwendy is al meerdere jaren actief voor Lokaal en heeft ook al de nodige ervaring als burgerlid Maatschappelijke Zaken en als raadslid opgedaan. Haar betrokkenheid gaat vooral uit naar Jeugdhulp, die zij zeer kritisch blijft volgen. Woorden die volgens Gwendy zelf kenmerkend zijn voor haar en in de rol als raadslid: sociaal, verbindend, kritisch en oplossingsgericht.

 

Sander Schaareman

Sander was al enkele jaren actief als burgerlid in de commissie Ruimtelijke Zaken en zit nu voor de eerste keer namens Lokaal in de gemeenteraad. Woorden die kenmerkend voor hem zijn en zeker terug zullen zien in zijn werk als raadslid zijn volgens Sander: “betrouwbaar, doortastend, recht door zee en kritisch.
 

Frans van de Ven

Frans van de Ven, de oudste van het stel. Al 12 jaar ervaring als raadslid en ook nog een bestuursperiode van vier jaar zich verdienstelijk voor Bernheze gemaakt als wethouder. De komende jaren is Frans de fractievoorzitter van Lokaal, lid van de commissie Bestuur en Strategie en voorzitter van de commissie Ruimtelijke Zaken. Als je Frans vraagt naar korte steekwoorden die hem kenmerken als raadslid antwoordt hij: “woorden die hier helemaal bij passen zijn: bevlogen, betrokken, loyaal, spitsvondig en jurist”.

D66

In het programma van D66 staan gelijke kansen, duurzaamheid & klimaat en een gezamenlijk bestuur centraal. Op basis van deze ideeën en uitgangspunten zetten zij zich de komende vier jaar in voor de gemeente Bernheze. Dat doen ze niet alleen, maar samen met de gemeenschap. Door het gesprek aan te blijven gaan en door naar ideeën en ervaringen te luisteren.
Dat is input die er wat hen betreft toe doet.

Sascha Kraus

De in Heesch wonende Sascha Kraus gaat zich de komende vier jaar inzetten voor gelijke kansen voor alle inwoners van Bernheze. Bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs en taalontwikkeling, maar ook als het gaat om deelnemen aan de mooie activiteiten die er binnen onze gemeente zijn. “Ik vind het belangrijk dat iedereen mee kan doen aan sportactiviteiten die er binnen de gemeente zijn. Daar maak ik me sterk voor de komende jaren.”

Marko Konings

Inmiddels een bekend gezicht in de Bernhezer politiek: Marko Konings. Hij is al ruim 24 jaar actief in de lokale politiek wat hij erg belangrijk vindt. “In de lokale politiek wordt immers alles geregeld wat jou aangaat, wat er in jouw buurt gebeurt, wat er met jouw vereniging gebeurt, met jouw wijk en jouw huis.”

Luuk Verstegen

Luuk Verstegen is met zijn 36 jaar oud een van de jongste raadsleden deze bestuursperiode. De afgelopen raadsperiode heeft hij ook in de gemeenteraad gezeten en zich ingezet voor maatschappelijke thema’s zoals zorg voor jong en oud. “Daar is écht nog een verbeterslag te maken”. Ook onderwijs is een belangrijk thema waar hij zich hard voor gaat maken.

 

 

SP

De SP is er voor de mensen en heeft oog voor de vergrijzing. Zorgen dat ook mensen op hogere leeftijd mee kunnen blijven doen aan de samenleving. Verder is schonere lucht zeer belangrijk. De luchtkwaliteit gaat omhoog wat de SP Bernheze betreft. Initiatieven om schoon te produceren worden gestimuleerd. Zo blijft de SP Bernheze duidelijk en transparant aan de voorkant. We doen wat we zeggen.

Bianca van Beugen

Bianca is nieuw in de gemeenteraad en was de afgelopen paar jaar al namens de SP actief als burgerlid in de commissie Ruimtelijke Zaken. Ze wil zich met name inzetten voor een gezond leefklimaat, duurzame ontwikkelingen, natuur en biodiversiteit in Bernheze. Ze verdiept zich graag in verschillende perspectieven op beslissingen en hanteert daarbij als echte SP’er steeds het streven naar sociale rechtvaardigheid als rode draad.

Cor van Erp

Cor van Erp is al heel wat jaren actief voor de SP. Heeft destijds voor de SP gekozen omdat het een eerlijke en actieve partij is. Vanaf 7 maart 2006 al raadslid voor de SP en sinds die dag werkt hij aan een beter Bernheze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                .

Mandy Jansen

Mandy Jansen wil een voorbeeld zijn voor haar kinderen door hen te laten zien dat het belangrijk is om jezelf in te zetten voor een sociale, veilige en tolerante maatschappij. Ze is een echte doener, “het liefst met mijn laarzen in de modder. Én dichtbij de mensen. Niet alleen roepen of achter een bureau gaan zitten maar ook daadwerkelijk de kernen in gaan om zaken op te lossen en een verschil te maken. Eerlijke politiek voeren met een nieuwe en frisse blik, dat is wat ik wil".

Progressief Bernheze

‘Progressief Bernheze is de lokale partij waarin leden van GroenLinks, PvdA en lokale progressieven samenwerken. De partij wil onze dorpen groener, gezonder en socialer te maken. Dat doet Progressief Bernheze al jaren door zich in te zetten voor betaalbare woningen, voor groene dorpsharten én voor goede zorg. De komende jaren gaan Ellen en Jesse daar namens Progressief Bernheze mee door. Want zij willen dat de gemeente duizenden bomen en bloemen gaat planten, samen met de boeren de landbouw gezonder gaat maken, aan de slag gaat met de bouw van genoeg betaalbare huizen en zorgt voor de opwek van voldoende duurzame energie.’

Jesse Jansen

"Vlug van geest en niet bepaald een stilzitter. Jesse is een kei in organiseren en netwerken. Zijn enthousiasme voor de lokale politiek werkt aanstekelijk en hij is goed in het helder verwoorden van de standpunten en ambities van zijn partij. Jesse is gemeenteraadslid namens Progressief Bernheze en voert het woord over bestuurlijke en ruimtelijke zaken, zoals regionale samenwerking en woningbouw.

Ellen Neelen

Samen met Jesse vertegenwoordigt Ellen Neelen Progressief Bernheze. Dat doet ze volgens haar met een warm hart en een helder hoofd. Ellen is geboren en getogen in Heesch en vanaf haar jeugd is ze al actief in de gemeenschap. Begonnen in het jeugdwerk waar ze jarenlang haar steentje heeft bijgedragen.

 

VVD

De VVD Bernheze wil een gemeente die werkt voor jou en met jou meedenkt. Met een prettige woonomgeving die veilig is, met genoeg groen en voorzieningen in de buurt. Een gemeente die regelt dat de straten schoon zijn. Dat onze kinderen veilig naar school kunnen en waar je dichtbij huis op liefdevolle zorg kunt rekenen. Een gemeente die zorgt dat er voldoende nieuwe huizen bijgebouwd worden zodat iedereen betaalbaar in onze gemeente kan (blijven) wonen. We houden de lokale lasten laag door de gemeentelijke taken op een zuinige, maar effectieve manier uit te voeren. En als de gemeente geld overhoudt, zorgen we dat dit terecht komt bij onze inwoners en ondernemers. Zo houden we het leven in Bernheze voor iedereen betaalbaar. Wij willen dat onze gemeente een fijne plek is waar je prettig kunt wonen, werken en leven.

Alexander Bongers

Nieuw in de gemeenteraad maar wel al met enkele jaren ervaring als burgerlid voor de VVD. Dit zijn de zaken waar Alexander zich voor in wil zetten. “Het belangrijkste vind ik dat al onze kernen leefbaar en ook betaalbaar blijven voor iedereen. Al onze inwoners moeten kunnen blijven wonen in onze kernen ook wanneer zij ouder worden. Houd de kernen dus leefbaar voor iedereen en zorg voor veiligheid en goede bereikbaarheid. Verduurzaam onze leefomgeving maar wel op een realistische manier.”

Marijke van Gestel

Nieuw in de gemeenteraad maar wel al enige tijd voor de VVD actief geweest als burgerlid in de commissie Bestuur en Strategie. Marijke is niet geboren in Bernheze maar inmiddels wel al ruim 20 jaar woonachtig in onze gemeente. Marijke wilde in de politiek omdat zij niet aan de zijlijn wilde roepen maar echt iets doen! Afgelopen jaar was Marijke lijsttrekker voor de VVD.

50PLUS

50PLUS Bernheze is een partij die de senioren een stem geeft en er voor op komt. In Nederland zijn inmiddels zeven miljoen 50-plussers die midden in de samenleving staan dus natuurlijk doe je nog mee als je 50-plus bent! De speerpunten van 50PLUS zijn bestrijding van het betuttelen van senioren, betere menselijke zorg, het tegengaan van leeftijdsdiscriminatie, meer veiligheid en burgers die zich niet gehoord voelen een stem teruggeven, in het bijzonder dus die van de oudere generatie.

Hans Bongers

Hans is nieuw in de gemeenteraad en vertegenwoordigt 50PLUS die bij de afgelopen verkiezingen een zetel heeft behaald. Hans is niet geheel onervaren in de lokale politiek en heeft het raadswerk vol enthousiasme opgepakt. “50PLUS gaat zorgen voor de broodnodige randvoorwaarden om de huidige en toekomstige generaties senioren goed en plezierig oud te laten worden.”

Meer weten?

Op de pagina Gemeenteraad Bernheze vindt u de indeling en links naar de websites van alle partijen.

Meer nieuws

RSS feed van de nieuwsberichten