Werkzaamheden Amelseind – Monseigneur van den Hurklaan

Maandag 21 november 2022

Op maandag 28 november starten we met de uitvoering van diverse werkzaamheden op het Amelseind en de Monseigneur Van den Hurklaan in Heesch. De werkzaamheden bestaan uit:
• Het verplaatsen van de drempel van het Amelseind. Dit doen we omdat een inrit van één van de woningen die in aanbouw zijn uitkomt op de huidige drempel
• Het aanbrengen van een trottoirband aan de westzijde van de rijbaan van het Amelseind. Hiermee voorkomen we dat de berm in de bocht Amelseind-Monseigneur Van den Hurklaan kapot gereden wordt zoals dat nu gebeurd.
• Het aanbrengen van een strook grasbetonstenen langs de rijbaan van het Amelseind ter plaatse van de groenstrook in de driesprong
• We herstellen de verzakte bestrating ter plaatse van de riolering die enkele jaren geleden is aangelegd.

De werkzaamheden zijn, afhankelijk van de weersomstandigheden, vrijdag 2 december gereed.

Verkeersmaatregelen
De werkzaamheden hebben gevolgen voor het verkeer. We treffen onderstaande verkeersmaatregelen:
• Het doorgaande verkeer vanuit Oss leiden we om via de Mugheuvelstraat.
• Bij de kruising ’t Dorp-De La Sallestraat plaatsen we een tekstbord dat het Amelseind afgesloten is. We plaatsen verder geen omleiding omdat deze route voornamelijk door plaatselijk verkeer gebruikt wordt dat zelfstandig een alternatieve route kan vinden.
• Voor het fietsverkeer stellen we een omleidingsroute in via De Hoge Wal – Catharinahoeve – Monseigneur Van den Hurklaan – Beellandstraat.

Wij begrijpen dat de werkzaamheden voor overlast zorgen. Uiteraard proberen wij dit tot een minimum te beperken maar vragen om uw begrip voor de situatie. Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden, dan horen wij dat graag.

Contactgegevens
De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Langenhuizen uit Loosbroek. De firma Langenhuizen is telefonisch bereikbaar via 0413 – 37 97 70 en per mail via in-fo@langenhuizen.eu.

De contactpersonen bij de gemeente zijn de heer Mark van der Leest, projectleider en de heer Jos Arts, toezichthouder. Zij zijn telefonisch bereikbaar via 0412 – 45 88 88  en per mail via gemeente@bernheze.org.

Meer nieuws

RSS feed van de nieuwsberichten