Energielabel C

Woensdag 14 december 2022

Vanaf 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen groter dan 100m2 minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag het gebouw per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruikt worden. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012.

Waar kunt u starten? Om te helpen heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland twee Infographics samengesteld. Aan de hand van deze Infographic Beslisboom kunt u stap voor stap bekijken of u aan de Energielabel C-verplichting voldoet en welke acties eventueel nodig zijn. De Infographic Praktijksituaties toont voorbeelden van verschillende praktijksituaties.  

De gemeente Bernheze houdt toezicht op de kantoorgebouwen, of ze voldoen aan het energie-label C. We werken daarvoor nauw samen met de Omgevingsdienst Brabant Noord ODBN). De ODBN bereid momenteel een aanpak voor waarin de uitvoering van het toezicht en eventuele handhaving centraal staat. 

Wilt u weten wat u kunt doen? Kijk dan voor meer informatie op:

Energielabel C kantoren (rvo.nl)

Meer nieuws

RSS feed van de nieuwsberichten