Bernheze presenteert drie toekomstscenario’s voor omgevingsvisie

Donderdag 15 december 2022

Omgevingsvisie - Hoe ziet Bernheze er uit over 20 jaar?

Dat is de vraag die centraal staat. Heeft iedereen een passende woning? Heeft iedereen werk? Is de lucht en het water weer schoon? Is de natuur herstelt en bestaat afval niet meer? Dat is niet met zekerheid te voorspellen. Maar er kunnen wel verschillende wensbeelden gemaakt worden. Het zijn toekomstscenario’s.

Deze toekomstscenario’s heeft de gemeente samen met 60 partnerorganisaties en in totaal 200 inwoners en ondernemers gemaakt. In fysieke sessies zijn deze wensbeelden verzameld en vervolgens verwerkt in drie toekomstscenario’s.

  • Innovatief Bernheze
  • Coöperatief Bernheze
  • Duurzaam Bernheze

Rapport “Drie toekomstscenario’s voor Bernheze 2040”

Het College Burgemeester en Wethouders (B&W) geeft met het rapport 'Drie toekomstscenario’s voor Bernheze 2040' (PDF, 8.1 MB) het startsein voor de nieuwe fase om de omgevingsvisie te ontwikkelen. Het college gaat samen met partnerorganisaties onderdelen uit de drie scenario’s halen en deze samenvoegen in een nieuw voorkeurscenario. Dit scenario vormt de basis voor de uiteindelijke omgevingsvisie.

Wethouder Daandels, verantwoordelijk voor het project omgevingsvisie, spreekt van een mooie mijlpaal. “Fijn dat er drie toekomstscenario’s liggen. We zijn weer een stap verder richting de omgevingsvisie. Daar hebben we met zijn allen aan gewerkt: inwoners, ondernemers en partnerorganisaties.  Het is daarom een gezamenlijk resultaat, waar iedereen die er aan heeft meegewerkt trots op mag zijn.”

De volgende stap is de OmgevingsEffectRapportage

Doordat B&W het beoordelingskader voor de omgevingseffecten definitief heeft vastgesteld, is de formele stap gezet. De drie toekomstscenario’s gebruikt de gemeente Bernheze om de omgevingseffecten in beeld te brengen. Dat wordt vastgelegd in de  OmgevingsEffectRapportage (OER). Ook wel bekend als de verbrede MilieuEffectRapportage (MER).

Toewerken naar een omgevingsconvenant

Het doel is om stapsgewijs richting een omgevingsconvenant te werken. In 2023 wil de gemeente Bernheze graag met de partners een omgevingsconvenant sluiten. Daarmee spreken gemeente en partners af hoe zij in de toekomst gaan samenwerken om de omgevingsvisie vorm te geven.

Meer informatie over de Omgevingsvisie kunt u vinden op het participatieplatform van de gemeente Bernheze samenbernheze.nl.

Meer nieuws

RSS feed van de nieuwsberichten