Nieuwe voorfase vervangt principeverzoek

Woensdag 4 januari 2023

Vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet willen wij als gemeente Bernheze samen met onze inwoners, ondernemers en instellingen aan de slag met een nieuwe werkwijze voor het beoordelen van de wenselijkheid en haalbaarheid van plannen of initiatieven, voorafgaand aan de indiening van een formele vergunningaanvraag of -ruimtelijke procedure. Deze fase noemen wij “voorfase verkennen initiatief”.

Voorfase verkennen initiatief

De gemeente Bernheze past vanaf 1 januari 2023 deze nieuwe werkwijze toe. Het gaat om een nieuwe manier van werken, waarbij meerdere specialisten van de gemeente eerst beoordelen of uw plan wenselijk is binnen onze gemeente, voordat er gekeken wordt of het plan ook haalbaar is. De wenselijkheid wordt beoordeeld aan de hand van ons gemeentelijke beleid. Enkel wenselijke initiatieven worden verder opgepakt. 

Meer informatie

Meer informatie over deze nieuwe werkwijze kunt vinden op de pagina Vooroverleg met de gemeente.

Meer nieuws

RSS feed van de nieuwsberichten