Paaltjes of obstakels in de berm

Dinsdag 10 januari 2023

We zien in onze gemeente steeds vaker dat mensen paaltjes, zwerfkeien, bloembakken of andere obstakels in de berm voor hun huis aanbrengen. Dat gebeurt om te voorkomen dat de berm kapot gereden wordt of om te voorkomen dat auto's daar parkeren.

Hoewel deze overwegingen begrijpelijk zijn is het niet toegestaan om zelf obstakels in de berm aan te brengen. De berm langs de weg is bedoeld om uit te kunnen wijken voor een tegenligger en parkeren in de wegberm is ook toegestaan. Als schade ontstaat doordat iemand tegen een obstakel in de berm aanrijdt, kan de gemeente hiervoor aansprakelijk gesteld worden. Obstakels bemoeilijken ook het onderhoud aan de berm.

Vindt u dat een obstakel op een bepaalde plaats nodig is om de berm te beschermen? Dan kunt u hierom vragen en indien nodig plaatst de gemeente deze obstakels dan zelf.

Handhaven

We gaan de komende periode actief handhaven tegen de aanwezigheid van obstakels in de berm. Omwonenden ontvangen een brief met het verzoek om de obstakels binnen enkele weken te verwijderen. Als de obstakels na deze tijd niet verwijderd zijn, dan verwijderen wij de obstakels zelf. Het gaat onder meer om de volgende situaties:

  • Obstakels die een groot risico vormen op schade
  • Obstakels waar we klachten over ontvangen
  • Obstakels die voor extra parkeerdruk in de omgeving zorgen

Bermonderhoud nodig?

Is de berm ter hoogte van uw woning kapot gereden en zijn er diepe kuilen ontstaan? Maak hiervan dan melding. Wij laten deze gaten herstellen. Op belangrijke fietsverbindingen in het buitengebied kunnen we ter voorkoming van kuilen grasbetonstenen in de berm laten aanbrengen, zodat fietsers veilig kunnen uitwijken naar de berm.

Meer nieuws

RSS feed van de nieuwsberichten