Burgemeester Marieke Moorman benoemd tot ereburger van Bernheze

Donderdag 26 januari 2023

Tijdens de buitengewone raadsvergadering op donderdag 26 januari, waarbij Marieke Moorman afscheid nam als burgemeester, werd zij benoemd tot ereburger van de gemeente Bernheze. Waarnemend voorzitter van de raad Cor van Erp reikte haar deze gemeentelijke onderscheiding uit.

Blijk van waardering

Burgemeester Marieke Moorman ontvangt de onderscheiding als blijk van waardering en uit dankbaarheid voor haar uitzonderlijke verdiensten voor Bernheze en haar inwoners. Zij heeft sinds haar start in Bernheze onverminderd aandacht gehad voor het wel en wee van de inwoners en staat midden in de samenleving. Zij heeft veel inwoners met raad en daad bijgestaan en had altijd een luisterend oor voor mensen die dat nodig hadden. Ook uit diverse nevenfuncties blijkt haar betrokkenheid bij de inwoners.

Een echte verbinder

In de ruim negen jaar van haar burgemeesterschap, heeft Marieke Moorman Bernheze bestuurlijk op de kaart gezet en de bestuurskracht versterkt. Met haar verbindende kwaliteiten leverde zij een grote bijdrage aan een aantal complexe dossiers. Daarnaast heeft zij op regionaal en provinciaal niveau in een groot bestuurlijk netwerk Bernheze als gemeente op een geweldige manier naar voren gebracht en gaf zij in vele bestuurlijke nevenfuncties een zeer actieve bijdrage aan de ontwikkeling van de regio Noordoost Brabant en de provinciale samenwerking.

​​

Meer nieuws

RSS feed van de nieuwsberichten