Gemeente Bernheze tekent woondeal met minister, provincie, gemeenten en corporaties

Maandag 13 maart 2023

Gemeente Bernheze heeft samen met minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge, de provincie Noord-Brabant, corporaties en buurgemeenten Den Bosch, Oss, Maashorst en Meierijstad de regionale woondeal ondertekend.

2400 nieuwe woningen tot en met 2030

In deze deal is vastgelegd dat Bernheze tot en met 2030 2400 woningen gaat bouwen. Twee derde van de nieuwbouw gaat bestaan uit betaalbare woningen. Veertig procent van de nieuwbouw is bedoeld voor middeninkomens. Daarnaast wordt gestreefd naar 30% sociale huurwoningen in de nieuwbouwplannen.

Veertig afspraken

In totaal zijn er veertig afspraken gemaakt over de volgende onderwerpen:

  • versnellen van de woningbouw en aanpakken van het woningtekort
  • woningen voor verschillende aandachtsgroepen, zoals arbeidsmigranten, woonwagenbewoners en studenten
  • bouwen van flexwoningen, collectieve woonvormen en nieuwe woonvormen
  • stikstof, elektriciteitsnetwerken en capaciteit

Samenwerking met marktpartijen

De verdere uitvoering van de woondeal betekent naast een intensievere samenwerking tussen Rijk, provincie, gemeenten en woningcorporaties, ook een versterking van de samenwerking met maatschappelijke en marktpartijen. Via regionale versnellingstafels worden hun expertise en denkkracht benut om de woningbouw te versnellen.

Woondeal 

Hieronder vindt u de volledige Regionale woondeal Noordoost Brabant als pdf bestand:

Regionale woondeal Noordoost Brabant (PDF, 6.4 MB)

Wethouder Edwin Daandels:

‘De woondeal is een mooie start van een intensievere samenwerking tussen Rijk, provincie, gemeenten en woningcorporaties en maatschappelijke en marktpartijen. Het laat zien dat we samen stevig de schouders zetten onder de forse opgave die onze regio op verschillende gebieden kent, met als belangrijkste doel om de woningzoekenden sneller aan een geschikte en ook betaalbare woning te helpen. Hier staan wij samen aan de lat.’

Meer nieuws

RSS feed van de nieuwsberichten