Eerste oefening met omgevingstafel

Dinsdag 14 maart 2023

Op donderdag 16 februari 2023 hebben wij voor het eerst geoefend met een omgevingstafel, de nieuwe werkwijze gekoppeld aan de Omgevingswet. Dit deden we samen met de initiatiefnemer en omwonenden. Een hele leerzame sessie, waar wij als gemeente veel aan hebben gehad. De sessie wordt samen met inwoners geëvalueerd om te kijken hoe het de volgende keer beter kan. Op naar de volgende!

Waarom deze nieuwe werkwijze?

Op 1 januari 2024 treedt naar verwachting de nieuwe Omgevingswet in werking. De gemeente Bernheze is op dit moment bezig met een nieuwe werkwijze onder deze wet. Het voeren van een vooroverleg (voorheen: principeverzoek) wordt bijvoorbeeld opgesplitst in een intaketafel en een omgevingstafel. Als u bijvoorbeeld van plan bent om een appartementencomplex te bouwen kunt u de gemeente vragen om mee te werken aan dit plan.

Toetsen beleid en toetsing haalbaarheid

Aan de intaketafel wordt de wenselijkheid van een plan getoetst aan het geldende beleid. Aan de omgevingstafel wordt de haalbaarheid van een plan getoetst. Aan de omgevingstafel zitten soms ook ketenpartners van de gemeente, zoals de provincie en de brandweer én omwonenden en initiatiefnemer.
 

Meer nieuws

RSS feed van de nieuwsberichten