Informatiebijeenkomst "zaken doen met de gemeente"

Donderdag 20 juli 2023

Op woensdagavond 23 juni 2023 hebben ondernemers de informatieavond bijgewoond met als thema:  “Zaken doen met de gemeente? Zo werkt dat!”. Er werd informatie gegeven over het inkoopbeleid en de doelstellingen; economische en juridische uitgangspunten; ook de factor ‘maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen’ was een belangrijk thema.

De PowerPoint presentatie van deze avond kunt u hier downloaden (PDF, 1.2 MB). De laatste pagina’s gaan over het aanbestedingsproces, de procedures; selectie en gunning. Vragen en ervaringen werden naderhand gedeeld door de aanwezige ondernemers.

Al met al was het een belangrijke en verhelderende avond. Wij kunnen ons voorstellen dat dit technische proces van aanbesteding en gunning nog vragen oproept. U kunt zich daarvoor richten tot het BIZOB - Douwe van de Goorberg via e-mail d.vandegoorberg@bizob.nl.

Meer nieuws

RSS feed van de nieuwsberichten