Locatieonderzoeken Oekraïense Vluchtelingen

Donderdag 17 augustus 2023

Veel Oekraïners zijn door de oorlog gevlucht uit hun land. Elke regio in Nederland heeft de taak gekregen om voor een bepaald aantal opvangplekken te zorgen. Ook de gemeente Bernheze biedt graag hulp en ondersteuning voor mensen die gevlucht zijn uit Oekraïne. Waar het kan pakken we onze verantwoordelijkheid en rol. Op dit moment hebben we 146 personen uit Oekraïne in onze gemeente verwelkomd.

Nieuwe wetgeving

De oorlog in Oekraïne is nog niet ten einde. De Rijksoverheid is bezig met een wet die de opvang voor Oekraïense vluchtelingen voor langere tijd mogelijk maakt. Het inwonersaantal bepaalt hoeveel mensen per gemeente worden opgevangen. Voor de gemeente Bernheze is dat aantal vastgesteld op 173 mensen die gevlucht zijn uit Oekraïne. De verwachting is dat die wet op 1 januari 2024 in werking treedt. Vanaf dat moment wordt de opvang van mensen die gevlucht zijn uit Oekraïne een tijdelijke taak van gemeenten.

Locatieonderzoeken loopt nog

Om de opvang mogelijk te maken, onderzoeken wij diverse locaties in de verschillende kernen van onze gemeente. Uitgangspunt is dat opvang plaatsvindt op locaties die in eigendom zijn van de gemeente.

Wat blijkt als een locatie geschikt is?

Op dit moment doen we op verschillende locaties haalbaarheidsonderzoeken. Er wordt dan gekeken of het pand te verbouwen is tot een tijdelijke opvanglocatie. Als blijkt dat een locatie geschikt is informeren we omwonenden die in de directe buurt wonen uiteraard als eerste.

Meer informatie is te vinden op onze pagina Oekraïne.

Meer nieuws

RSS feed van de nieuwsberichten